Sain Records

Artistiaid Amrywiol - #40 Mawr Radio Cymru

Artistiaid Amrywiol - #40 Mawr Radio Cymru

Haf 2015: cyfweliad dagreuol gydag Osian Williams, Candelas, yn syth ar ôl iddo ennill Tlws y Cerddor ym Meifod; clywed albwm gyntaf Swˆ nami – a gwenu fel giât; cyffro wrth ail-ffurfio’r Super Furry Animals; balchder wrth wylio
rownd derfynol Brwydr y Bandiau C2/Maes-B; dyna Haf 2015 i ni’n dau. Ac yng nghanol y cynnwrf cerddorol mi fuom yn BBC Radio Cymru yn gofyn y cwestiwn oesol – ‘Beth yw’ch hoff gân Gymraeg?’
A dyma’r ateb! Ar ôl derbyn dros 1,500 o bleidleisiau am yn agos i 500 o ganeuon gwahanol, dyma siart #40MAWR 2015 – hoff ganeuon gwrandawyr BBC Radio Cymru 2015.

Rydym ni’n dau’n falch iawn o gael y cyfle i gefnogi cerddoriaeth Gymraeg ar ein rhaglenni ar Radio Cymru – o’r gerddoriaeth newydd orau i glasuron y gorffennol, ac mae’n hynod braf gweld caneuon newydd gan Yws Gwynedd a
Candelas yn y 10 uchaf, ochr yn ochr â ffefrynnau fel Ysbryd y Nos ac Y Cwm. Ac ar y brig yr anthem unigryw Yma O Hyd gan Dafydd Iwan ac Ar Log. Gobeithio y cewch chi’r un pleser o wrando ar y casgliad ac yr ydym ni’n ei gael o’r fraint o gyflwyno ar Radio Cymru – yr iâs o wrando unwaith
eto ar ganeuon sy’n deffro atgofion; y wefr o glywed rhywbeth newydd am y tro cynta sy’n cyffroi…Mwynhewch y #40MAWR.

Richard Rees a Lisa Gwilym

DISG 1
1 DAFYDD IWAN ac AR LOGYMA O HYD
2 BRYN FÔN – CEIDWAD Y GOLEUDY
3 RHYS MEIRIONANFONAF ANGEL
4 CANDELAS ac ALYS WILLIAMSLLWYTHA’R GWN
5 YWS GWYNEDDSEBONA FI
6 MAHARISHI – TYˆ AR Y MYNYDD
7 EDWARD H DAFISYSBRYD Y NOS
8 CANDELASANIFAIL
9 ELIN FFLUR a’r MONIARSHARBWR DIOGEL
10 HUW CHISWELL – Y CWM
11 BRYN FÔN – REBAL WICEND
12 CERYS MATTHEWSSOSBAN FACH
13 GWIBDAITH HEN FRÂN – TRÔNS DY DAD
14 SŴNAMIGWREIDDIAU
15 MEIC STEVENS – MÔR O GARIAD

DISG 2
1 Y BANDANAHENO YN YR ANGLESEY
2 ONLY BOYS ALOUDCALON LÂN
3 GWIBDAITH HEN FRÂN – COFFI DU
4 BRYN FÔN a’r BANDABACUS
5 BANDOCHWARAE’N TROI’N CHWERW
6 ARTISTIAID AMRYWIOLHAWL I FYW
7 YR ODS – Y BÊL YN ROWLIO
8 COLORAMADERE MEWN
9 FLEUR DE LYSHAF 2013
10 YWS GWYNEDDNEB AR ÔL
11 LLEUWENMYFANWY
12 BROMASMERCHED MUMBAI
13 Y CYRFFCYMRU, LLOEGR A LLANRWST
14 TEBOT PIWSLLEUCU LLWYD
15 Y BANDANA – CÂN Y TÂN

DISG 3
1 JOHN ac ALUNCHWARELWR
2 GWYNETH GLYNADRA
3 BETHAN NIA – AR LAN Y MÔR
4 Y BANDANAGEIBAN
5 SŴNAMIGWENWYN
6 DAFYDD IWANESGAIR LLYN
7 MEIC STEVENS – CÂN WALTER
8 RHYS MEIRION ac ELIN FFLUR – Y WEDDI
9 AL LEWIS BAND gyda SARAH HOWELLSHEULWEN O HIRAETH
10 BROMASBYTH ’DI BOD I JAPAN

Rhestr y Traciau

 1. Yma o Hyd - Dafydd Iwan ac Ar Log
 2. Ysbryd y Nos - Edward H Dafis
 3. Trôns dy Dad - Gwibdaith Hen Frân
 4. Calon Lân - Only Men Aloud
 5. Hawl i Fyw - Artistiaid Amrywiol
 6. Lleucu Llwyd - Tebot Piws
 7. Chwarelwr - John ac Alun
 8. Gwenwyn - Sŵnami
 9. Cân Walter - Meic Stevens

Mewn Stoc
£14.99

 • Rhifnod : Sain SCD2743
 • Label: Sain
 • Genre: Pop/Rock
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords