Sain Records

Hogie'r Berfeddwlad - Ffrydiau'r Dyffryn

Hogie'r Berfeddwlad - Ffrydiau'r Dyffryn

Daniel Sajko
Yn wreiddiol o Drefdraeth, Sir Benfro, mae Daniel bellach yn byw yn Hen Golwyn ac yn athro Cerdd yn Ysgol John Bright yn Llandudno. Ymunodd â Hogie’r Berfeddwlad yn 2014 ar ôl eu gweld yn canu mewn cyngerdd yn Llandudno. Graddiodd o Brifysgol Bangor yn 2011 lle bu’n astudio Cerddoriaeth a chanolbwyntiodd ar gerddoriaeth werin Gymreig. Mae hefyd yn drombonydd o fri ac yn mwynhau perfformio yn Ensemblau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru a sioeau amrywiol. Bu’n aelod brwd o Fand Pres Wdig am dros ddeng mlynedd. Mae gan Daniel ddiploma o Goleg Cerddoriaeth Llundain mewn piano ac mae wrth ei fodd yn cyfeilio, arwain a threfnu cerddoriaeth ar gyfer Hogie’r Berfeddwlad.

Catherine Watkin
Magwyd Catherine Watkin yn Rhyd-y-main ac aeth i Ysgol Gynradd Bryncoedifor, Ysgol Dr Williams, Dolgellau ac ymlaen i Brifysgol Cymru, Caerdydd lle graddiodd mewn Cerddoriaeth. Mae cyfraniad a dylanwad Catherine ar fyd cerddoriaeth Cymru’n amlwg ac mae wedi ennill sawl anrhydedd am ei gwaith, gan gynnwys Medal Syr T. H. Parry Williams. Sefydlodd Catherine barti Hogie’r Berfeddwlad ugain mlynedd yn ôl ac mae ei brwdfrydedd mor heintus ag erioed. Yn aelodau hen a newydd, mae ei pherthynas â nhw’n un arbennig. A’r parti’n elwa ar ei dawn gerddorol a’i harbenigedd ar draws sawl genre, yn enwedig canu gwerin a cherdd dant, llwyddodd Catherine i feithrin sain gyfoethog nodedig y parti. Mae hithau yn ei thro yn mwynhau eu cwmni hwyliog hwythau. Maen nhw’n deall ei gilydd i’r dim, yn bartneriaeth gref. Bydd y cryno-ddisg hwn yn gofnod teilwng o’r cydweithio hapus dros y blynyddoedd.

  • Rhifnod : Sain SCD2807
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2019

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords