Sain Records

Ffylantin-tw!

CS 030

‘Ffylantin-tw!’, (gol. Robin Huw Bowen) – casgliad newydd cyffrous o ganeuon gwerin traddodiadol, i gyd wedi’u dethol o ffrwyth ymchwil Meredydd Evans a Phyllis Kinney. Dyma brosiect arbennig i ddathlu cyfraniad Merêd a Phyllis i fyd y gân werin yng Nghymru. Cyhoeddir y caneuon (y mwyafrif ohonynt am y tro cyntaf) nid yn unig mewn print, ond hefyd ar gryno-ddisg fel teyrnged i’r ddau gan brif artistiaid canu gwerin heddiw, gan droi hen berlau o’r gorffennol yn ganu byw unwaith eto, yn unol â gweledigaeth Merêd a Phyllis eu hunain.

LLYFR A CD
Artistiaid: Arfon Gwilym, Dafydd Idris, Greg Lynn, Gwenan Gibbard, Huw Roberts, Linda Griffiths, Lynne Denman, Mair Tomos Ifans, Andy McLauchlin, Menna Thomas, Siân James, Sioned Webb, Stephen Rees a Robin Huw Bowen.

Rhestr o’r Caneuon:

 1. A Ddoi Di i Gelynna?
 2. Ffylantin-tw!
 3. Can i Ddosbarthwr y Llythyrau
 4. Yr Wylan Gefnddu
 5. Awn Heddiw er Mwyn Haeddiant
 6. Oes Gafr Eto?
 7. Carol Gwirod yn Drws
 8. Hen Erddigan Morgannwg
 9. O Wela Ni’n Dwad
 10. Yr Hen Garol Nadolig
 11. Gwen Dando
 12. Achwyniad Gwr Ieuanc ar ei Gyfaill
 13. Y Clustfeiniwr
 14. Can Twm y Sane
 15. Can y Gaethes Ddu
 16. Cainc y Fflemynes
 17. Y Wasgod Goch
 18. Pwy Sydd Isio Papur Newydd?
 19. Baled Edmwnd Prys
 20. Tribannau Morgannwg
 21. Moel Emoel
 22. I Ysgafnhau Ein Gwaith
 23. Halsing y Dryw

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords