Sain Records

Cwm-Rhyd-y-Rhosyn

CS 035

Mae sawl cenhedlaeth o blant bellach wedi tyfu i fyny yn sain caneuon Cwm-Rhyd-y-Rhosyn, gyda Dafydd Iwan ac Edward, ac o’r diwedd, casglwyd y cyfan ynghyd mewn un llyfr hwylus. Mae geiriau pob un o’r caneuon yn y llyfr hwn – 67 ohonyn nhw i gyd, ac fe geir yr alawon i 24 hefyd, ynghyd â chordiau gitâr. Ac i gysylltu pob cân, cewch ddarllen y stori sy’n eu gosod yn eu lle priodol yn y Cwm.

CD Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn 1 Sain SCD2090 /CD Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn 2 Sain SCD2452

Rhestr caneuon:

 1. Fuoch chi ‘rioed yn morio? (geiriau yn unig)
 2. Dau gi bach (geiriau yn unig)
 3. Mi welais Jac y Do (geiriau yn unig)
 4. Tyrd am dro i’r coed
 5. Dyna ti yn eistedd y deryn du (ton gron)
 6. Wiwer fach goch
 7. Deryn y bwn o’r banna (geiriau yn unig)
 8. Mi welais long yn hwylio
 9. Llwynog coch sy’n cysgu (geiriau yn unig)
 10. Mynd drot drot (geiriau yn unig)
 11. Tw ra rw
 12. Pori mae yr asyn (ton gron)
 13. Mae gen i dy cysurus (geiriau yn unig)
 14. Tyrd am dro hyd y llwybr troed
 15. Mae gen i het dri chornel (geiriau yn unig)
 16. Ffwdl-da-da
 17. Mam wnaeth got i mi
 18. Heno, heno hen blant bach (geiriau yn unig)
 19. Tair hwyaden lew
 20. Y gwcw (geiriau yn unig)
 21. Brest pen coed (geiriau yn unig)
 22. Ty a gardd (geiriau yn unig)
 23. Pedoli (geiriau yn unig)
 24. Migldi Magldi (geiriau yn unig)
 25. Daw hyfryd fis Mehefin (ton gron)
 26. I mewn i’r arch a nhw
 27. Mynd i’r ffair
 28. Galop galop a charlam (geiriau yn unig)
 29. Darluniau (geiriau yn unig)
 30. Ynys Sgogwm (geiriau yn unig)
 31. Cychod Wil Amer
 32. Hen Fran Fawr Ddu
 33. Bwrw Glaw (geiriau yn unig)
 34. Neithiwr cefais freuddwyd mawr
 35. Mynd i gysgu
 36. A wyddoch chi?
 37. Bachgen glan wyf fi (geiriau yn unig)
 38. Ar drot i’r dre (geiriau yn unig)
 39. Y pren ar y bryn (geiriau yn unig)
 40. Milgi milgi
 41. Un bys, un bawd yn symud (geiriau yn unig)
 42. Deg o adar bach y to (geiriau yn unig)
 43. Ty bach twt (geiriau yn unig)
 44. Can y cytseiniaid
 45. Caradog y cawr
 46. Dyn bach o Fangor (geiriau yn unig)
 47. Deryn o bant yw’r gwcw
 48. Can y gofod
 49. Owen dau funud (geiriau yn unig)
 50. Sion Corn (geiriau yn unig)
 51. Fy llong fach arian i (geiriau yn unig)
 52. Hen fenyw fach Cydweli (geiriau yn unig)
 53. Cadi Ha! (geiriau yn unig)
 54. Ji, geffyl bach (geiriau yn unig)
 55. Draw mae yr asyn
 56. Iar fach wen (geiriau yn unig)
 57. Tomi Puw
 58. Nant y mynydd (geiriau yn unig)
 59. Oes gafr eto? (geiriau yn unig)
 60. Ble’r ei di (geiriau yn unig)
 61. Y ceiliog dandi (geiriau yn unig)
 62. Pwsi meri mew (geiriau yn unig)
 63. Be wnawn ni
 64. Dacw Mam yn dwad (geiriau yn unig)
 65. Tw-da-la
 66. Yn harbwr Corc (geiriau yn unig)
 67. Si hei lwli mabi (geiriau yn unig)

Mewn Stoc
£5.99 £9.99

 • Rhifnod : CS 035

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords