Sain Records

Mor fawr wyt ti - Hoff Emynau - Cyfrol 2

CS 088

Ysgogwyd gŵr o’r enw Ted Clement-Evans i gomisiynu’r gyfres hon o 150 o’n hoff emynau a thonau ar ôl mynychu’r Gymanfa Ganu a gynhaliwyd yn Lerpwl yn 2015 yn ystod Gŵyl y Mimosa. Daeth cynulleidfa o ryw dri chant ynghyd o bob cwr o ogledd Cymru ond ychydig iawn oedd o dan drigain oed. Mae hyn yn adlewyrchu sefyllfa mynychu lle o addoliad gan y boblogaeth yn gyffredinol, a’r ofn y byddai ein hetifeddiaeth unigryw o ganu emynau yn mynd yn anghofiedig. Ganwyd Ted Clement-Evans yn 1935 ac ers plentyndod mae wedi bod yn canu’r emynau hyn yng nghapeli Lerpwl, Belvidere Road, Princes Road, ac erbyn hyn Bethel, Heathfield Road.

Cenir emynau’r casgliad hwn gan Gôr Cymry Lerpwl, a sefydlwyd adeg Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl 1900 o dan yr enw Undeb Gorawl Gymraeg Lerpwl. Recordiwyd y casgliad ar gyfer y CD gan Sain a chynhyrchwyd y llyfryn detholiad gan Curiad. Mae’r CD a’r detholiad gyda’i gilydd yn ffurfio casgliad parhaol o’r emynau sydd wedi chwarae rhan mor bwysig yn ein hetifeddiaeth Gymreig ac nad â’n angof bellach gan yr oesoedd a ddêl. Mae Lerpwl yn ddinas sydd wedi elwa llawer ar gyfraniad y Cymry ac roedd eu hemynau hyfryd i’w clywed mewn dros 60 o gapeli yn y dyddiau y sefydlwyd y Côr. Mae’n briodol felly fod eu logo sy’n dangos y Ddraig Goch a’r Liver Bird yn addurno clawr y gyfrol hon.

Mewn Stoc
£14.99

  • Rhifnod : CS 088

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords