Sain Records

Pum Diwrnod o Ryddid

CS 018

Trefniannau piano, llais a chordiau gitâr o’r sioe gerdd enwog sy’n darlunio cyfnod gwrthryfel y Siartwyr yn Llanidloes yn 1839. Geiriau Cymraeg gwreiddiol, ynghyd â chyfieithiad saesneg newydd gan Dafydd Iwan.

Pum Diwrnod o Ryddid
Five Days of Freedom

Act 1
Gol. 1 Scene 1
I be? / The workers song
Rhoddwn Ddiolch / Let us give thanks
Gol. 2 Scene 2
Fy Mreuddwyd / My Dream
Gol. 3 Scene 3
Dewch i mewn / Come on in
Gol. 4 Scene 4
Yn Cau amdanaf i / Closing in on me
Gol. 5 Scene 5
Naw o’r Gloch / Nine o Clock
Gol. 6 Scene 6
Mae’n Ddiwedd Dydd / The Night is Nigh
Gol. 7 Scene 7
Y Bicell a’r Gwn / The Pike and Gun
Gol. 8 Scene 8
Rhoddwn Ddiolch 2 / Let us give thanks 2
Gol. 9 Scene 9
Cannwyll ein Rhyddid / Light of our freedom

Act 2
Gol. 10 Scene 10
Cannwyll ein Rhyddid 2 / Light of freedom 2
Gol. 11 Scene 11
Na, na / No, no
Gol. 12 Scene 12
Wyt ti wedi meddwl? / Have you ever wondered?
Gol. 13 Scene 13
Arestio a galw’r bobl / The arrest and calling the people
Gol. 14 Scene 14
Fy Mreuddwyd 2 / My dream 2
Gol. 15 Scene 15
Mae wedi mynd i’r diawl / The world has gone to hell
Gol. 16 Scene 16
Ar Noson Fel Hon / Si this is the night
Gol. 17 Scene 17
Ar y Gorwel / In the Future
Gol. 18 Scene 18
Muriau Moel / These Bare Walls

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords