Sain Records

Yn Dy Gwmni Di - Robat Arwyn

CS 026

Mae cyfraniad cyn-ddisgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle,
Pen-y-groes yn Arfon i fywyd cerddorol Cymru yn rhyfeddol,
ac yn y rheng flaenaf un y mae Robat Arwyn, y cyfansoddwr
toreithiog y mae ei waith bellach yn rhan o brofiad pob un
ohonom. Mae’n cyfansoddi ar gyfer unawdwyr a phartïon
o bob math, a does yr un côr gwerth ei halen heb o leiaf un
o’i weithiau yn ei raglen. A’i ddawn fawr yw canfod clust y
werin, a llwyddo i dreiddio o’r glust i’r galon a’r meddwl.
Oherwydd nid cyfansoddwr yn unig mo Robat Arwyn, ond
artist sydd a rhywbeth gwerth ei ddweud, yn ogystal â dawn
i’w fynegi mewn dull cofiadwy. Ac y mae hynny’n arbennig
o wir am y chwe chân hyfryd a chanadwy sydd yn y casgliad
arbennig hwn, ar thema oesol brawdgarwch a chariad.

Comisiynwyd Yn dy gwmni di yn 2008 gan Ysgol Dyffryn Nantlle, a chyfansoddwyd y gân Anfonaf Angel yn arbennig i Bryn Terfel, cyn-ddisgybl arall o’r ysgol. Cyfansoddwyd O llefara addfwyn Iesu yn wreiddiol ar gyfer Leah Owen nôl yn yr wythdegau, ac fe’i haddaswyd ar gyfer y comisiwn oherwydd perthnasedd y geiriau. Perfformiwyd y gwaith am y tro cyntaf yn Galeri, Caernarfon ar Ragfyr 16eg, 2008, gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle dan arweiniad Deilwen Hughes, Pennaeth Cerdd yr ysgol, ynghyd â Bryn Terfel, yr unawdydd gwadd.

Yn dy Gwmni Di – Robart Arwyn

1. Yn dy Gwmni Di
2. Dangos y Ffordd
3. Anfonaf Angel
4. Hei, ti’n Cwl – Fersiwn Deulais
5. Hei, ti’n Cwl – Fersiwn SATB
6. O Llefara Addfwyn Iesu
7. Dilyn Dy Olau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords