Sain Records

Byddwch lawen

CS074

YN CYNNWYS LLYN Y FAN FACHDARN EISTEDDFOD YR URDD 2018

£14.99 (PRIS YN CYNNWYS £1.00 COST POST A PHACIO)

Casgliad newydd o ganeuon gwreiddiol i blant, addas ar gyfer sawl achlysur.

Caneuon:-

 • BYDDWCH LAWEN
 • BABWSHCA
 • CÂN YR ANGYLION
 • CASTELL CIDWM
 • CELYN NADOLIG
 • CENNIN PEDR
 • CLYCHAU CANTRE’R GWAELOD
 • COFIWN BLANT Y BYD
 • DY ENW DI
 • DYCHYMYG
 • FFALABALAM
 • GWNEUD Y PETHAU BYCHAIN
 • GŴYL Y NADOLIG
 • LLANGRANNOG
 • LLYN Y FAN FACH (Darn Eisteddfod yr Urdd 2018)
 • MISTYR PIGOG
 • PAM MA’ MAM YN MAD AM ‘SGIDIAU?
 • PWY SY’N DŴAD DROS Y BRYN?
 • ROEDD Y SÊR YN CANU
 • TYMHORAU

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords