Sain Records

Cwlwm Cân

CS095

10 o ganeuon gwreiddiol i’w mwynhau gan bawb o bob oed

RHESTR CANEUON:
Cwlwm Cân
Mae gen i gan yn fy enaid
Sêr
Ymbil
Marged Ann
Caer Wydion
Ffridd Wen
Tomos Prys
Llyfr sticeri
Cymru yw’r lle gorau yn y byd

NIA WYN JONES
Yn wreiddiol o Wrecsam, cafodd Nia Wyn Jones ei magu yn Ninbych a derbyniodd ei haddysg uwchradd yn Ysgol Glan Clwyd cyn mynd i astudio Cerddoriaeth yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, ac yna hyfforddi fel athrawes Cerddoriaeth Uwchradd. Bu’n gweithio fel athrawes mewn ysgolion yn Abertawe, Y Bala, Wrecsam a Dinbych ac ers 2006,mae’n Bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug. Mae’n mwynhau gweithio fel un o arweinwyr côr ‘Only Boys Aloud’ yn Wrecsam a bu’n gyfrifol am sefydlu côr Lleisiau Menlli. Mae’n organyddes yng Nghapel Gellifor ac yn arwain cymanfaoedd canu ledled Dyffryn Clwyd. Yn 2017, cafodd y fraint, ynghyd ag Iwan Hughes, o gael cyfansoddi’r anthem heddwch ar gyfer dathliad pen-blwydd Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen yn 70 oed.
Mae Nia’n byw yn Llanychan gyda’i gŵr David a’u merched Bethan a Mari.

IWAN HUGHES
Brodor o Bentrefoelas yw Iwan. Mynychodd Ysgol Dyffyrn Conwy, Llanrwst cyn mynd ymlaen i Goleg Prifysgol Bangor, lle graddiodd mewn Saesneg. Aeth yn syth i fyd addysg fel athro i’w hen ysgol yn Llanrwst am bum mlynedd cyn cael ei benodi’n athro Saesneg yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug ym 1991, ac yno y cyfarfu â’i wraig, Louise.
Y mae’n gasglwr brwd o bethau amrywiol, ond ei hoff gasgliad yw ei bump o blant, Iolo, Lois, Gwern, Gruffudd a Bryn. Mae’n falch iawn o’i wreiddiau gan fwynhau hel achau. Mae hefyd yn ddarllenwr brwd o lyfrau hanes ac yn ymddiddori’n fawr mewn pêl-droed a theithio.

Dyma’r gyfrol gyntaf i Nia ac Iwan ei chyhoeddi ar y cyd.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords