Sain Records

ACOUSTIQUE

Bywgraffiad

Jazz meddal, llawn hiraeth yw’r rhan fwyaf o ganeuon Acoustique. Ceir yn y caneuon ddarluniau byw fel y strydoedd bywiog, hwyr y nos yn Gwerth Y Byd a’r hen ddyn unig yn canu mewn tafarn yn Canu Myfanwy. Mae Acoustique yn aml yn chwarae ym Mharis, lle mae cynulleidfaoedd yn gwirioni efo’r caneuon gwreiddiol a’r hanesion tu ol iddynt. Triawd yw sylfaen y band - llais, piano a bas dwbl. Lleuwen Steffan yw’r gantores sydd hefyd yn ysgrifennu’r caneuon gyda pianydd y band, Jochen Eisentraut. Owen Evans yw’r baswr a weithiau ychwanegir offerynnau taro, drymiau a thrwmped at y band. Dylanwadau - Miles Davis, Joni Mitchell, Erykah Badu, Lleuwen Mae Lleuwen yn arbennig o falch o’i gwreiddiau yn Nyffryn Ogwen. Cafodd Lleuwen y cyfle i ganu yng Nghaerdydd, Llundain a Kiev gydag Ysgol Glanaethwy. Yn ei harddegau, dechreuodd gymryd ei chanu o ddifri a phenderfynu cael gwersi. Er mai yn glasurol oedd ei hyfforddiant yn bennaf, roedd Lleuwen wedi gwirioni ei phen efo casgliad recordiau ei thad, yn enwedig recordiau Ella Fitgerald, James Taylor a Billie Holiday. Yn 1998 rhyddhaodd Lleuwen ei sengl cyntaf sef Draw Dros Yr Afon. Yn fuan wedyn, treuliodd gyfnod mewn coleg yn yr Unol Daleithiau yn astudio jazz. Yn ogystal a chanu, mae Lleuwen yn mwynhau gweithio fel actores. Bu’n chwarae rhan Delyth ar Xtra (Ffilmiau’r Nant) a bu ar Emyn Roc a Rol (Tonfedd Eryri). Yn mis Awst 2005, rhyddhaodd albym unigol ar label jazz y Babel Label yn Llundain, sy'n cael ei dosbarthu trwy Ewrop. Emynau'r Diwygiad yw'r naw can yn bennaf gydag enwau mawrion Huw Warren yn bianydd a Mark Lockheart yn sacsaffonydd. Jochen Cafodd ei eni yn yr Almaen lle bu ei dad, ei daid a’i hen daid yn gweithio fel cerddorion. Ymfudodd Jochen i Gymru pan benderfynodd fynd i Brifysgol Bangor i astudio seicoleg. Ymhyfrydodd yn yr iaith Gymraeg, a blwyddyn yn ddiweddarach, roedd o’n rhugl. Yn ogystal a bod yn bianydd jazz, mae Jochen wedi cyfansoddi creddoriaeth ar gyfer tua 70 o raglenni teledu. Cafodd y rhaglen We Are Seven wobr aur yng Ngwyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd yn 1989 a bu Jochen yn gyfrifol am gyfansoddi cerddoriaeth i’r rhaglen. Mae hefyd yn darlithio ym mhrifysgolion Bangor a Lerpwl. Afraid dweud, cerdd yw ei bwnc! Mae’n arbenigo mewn cerddoriaeth y byd, jazz a cherddoriaeth ffilm. Treuliodd gyfnod ym Mrasil yn ymchwilio i mewn i samba. Owen Ers graddio mewn cerdd, mae Owen wedi gweithio fel cerddor sesiwn ac athro offerynnol. Mae’n hollol gyfforddus gyda cherddoriaeth gerddorfaol, pop, jazz, neu unrhywbeth! Ar hyn o bryd, mae'n dysgu cerddoriaeth yng Ngholeg Menai. Bu’n gweithio fel cerddor i gwmni Theatr Brith Gof am gyfnod ac mae wedi gweithio llawer gyda’r pianydd amryddawn, Huw Warren.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords