Sain Records

ALED JONES

Bywgraffiad

Ar y 3ydd o Fai 1983, ysgrifennodd y ddiweddar Hefina Orwig Evans o Fangor lythyr at gwmni Sain yn canu clodydd y soprano 12 mlwydd oed o Landegfan, Aled Jones, prif-leisydd Cor Cadeirlan Bangor. Roedd hi newydd ddychwelyd o wasanaeth ble canodd Aled Jones ‘Hear my Prayer’ gyda’r côr, ac meddai: “(roedd Aled) yn gwbl wefreiddiol. Tybiais y noson honno mor drychinebus a fyddai i'w lais dorri, a dim record ohono”. Y llythyr yna oedd cychwyn gyrfa recordio Aled Jones, un o'r cantorion trebl gorau a glywodd y byd erioed. Rhyddhawyd ei albwm gyntaf yn 1983 ar label Sain, ac ar ôl i Dr George Guest, meistr cerdd yn St John’s College, Caergrawnt, glywed record gyntaf Aled, ysgrifennodd lythyr at SAIN yn cyfarch y record fel un o’r recordiau trebl gorau erioed, a’i fod wedi ei chwarae i aelodau o’i gôr fel gwers mewn cynhyrchu llais a rheolaeth, ac mewn dehongli cerddoriaeth. Am ail albym Aled "Ave Maria", meddai'r Dr. Guest: “… It is impossible to write of his new record without using words that convey a kind of perfection that cannot be attained in our imperfect world!” Aled Jones oedd y person cyntaf i gael dau albwm clasurol yn y Siart Pop ar yr un pryd! Bellach yn ei bedwardegau, mae Aled Jones yn parhau gyda’i yrfa gerddorol, ac yn un o’r sêr prin hynny sydd wedi llwyddo i gario’i yrfa ymlaen o gyfnod ei blentyndod. Bu’n cyflwyno ‘Songs of Praise’ ac 'Escape to the Country' i’r BBC yn ogystal â rhaglenni Cymraeg, ac yn cyflwyno rhaglenni radio ar Classic FM, Radio Wales a Radio Cymru. Treuliodd dros flwyddyn ar lwyfan fel Joseff yn ‘Joseph and the Technicolor Dreamcoat’ yn y West End, a daeth i amlygrwydd pellach fel un o gystadleuwyr y rhaglen ‘Strictly come Dancing’. Mae traciau gorau Aled, a recordiwyd pan oedd ei lais trebl ar ei buraf, i'w cael yn awr ar ddwy CD: AVE MARIA (SAIN SCD2095) sy'n cynnwys 'Caneuon y Tri Aderyn', a HEAR MY PRAYER (SAIN SCD2426) sy'n cynnwys 'O, for the wings of a dove' a 'Bridge over troubled waters'. Yn 2002 cyflwynodd Dafydd Iwan, Rheolwr-Gyfarwyddwr SAIN Ddisg Aur i Aled i nodi ei lwyddiannau, gan ddweud nad yw'n debygol y clywir llais tebyg iddo eto am genedlaethau i ddod.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords