Sain Records

ALED LLOYD DAVIES

Bywgraffiad

Mae Aled yn ladmerydd arbennig i’r byd canu cerdd dant, a gwnaeth gyfraniad mawr fel athro, canwr, gosodwr, beirniad ac arweinydd Parti Menlli. Clywir goreuon Parti Menlli, ynghyd a detholiad o recordiadau Aled ei hun dros y blynyddoedd ar ei CD “Cyn Cau’r Drws”. Mae’r CD arall, “Gwin hen a newydd” - yn ddetholiad cwbl unigryw o ddarnau cerdd dant sy’n dehongli 8 canrif o farddoniaeth Gymraeg, a’r cyfan yn cael eu canu gan Aled ei hun, i gyfeiliant telyn Ceinwen Roberts. Amrywia’r darnau o “Geni Crist” gan Madog ap Gwallter (c. 1230) i “Gywydd o Weddi” Ceri Wyn Jones. Dyma felly gasgliad nad yw yn bosib mewn unrhyw iaith ond y Gymraeg, trysor yn wir.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords