Sain Records

ALED WYN DAVIES

Bywgraffiad

Canwr-amaethwr o Faldwyn a ddaeth i amlygrwydd drwy berfformio rhai o brif rannau sioeau Cwmni Theatr Maldwyn ac thrwy ennill gwobrau fel canwr gwerin yn y Genedlaethol. Ond dan anogaeth Dai Jones ac eraill, ac o dan hyfforddiant Eirian Owen, ymrodd ati i ddatblygu ei ddoniau fel tenor clasurol, gan gyrraedd uchafbwynt wrth ennill y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 2006. Roedd eisoes wedi ennill yr unawd tenor deirgwaith a'i gydnabod yn Ganwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Gydwladol Llangollen yn 2005, a'r un flwyddyn bu'n canu yng nghyngherddau 'Last Night of the Proms' Raymond Gubbay yn rhai o brif neuaddau Lloegr. Fel unawdydd gwadd gyda chor Godre'r Aran, bu'n canu ym mhrif neuaddau Awstralia a Seland Newydd, a bu'n unawdydd ar fordeithiau i'r Dwyrain Pell, Ewrop a Gogledd America.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords