Sain Records

ALUN JONES

Bywgraffiad

Enillodd Alun Jones y Bala yr unawd bâs yn yr Eisteddfod Genedlaethol saith o weithiau cyn cyrraedd y pinacl ym Mhorthmadog yn 1987 pan enillodd y Rhuban Glas. Roedd yn un o’r ychydig gantorion o’i genhedlaeth a feddai ar lais bâs gwirioneddol ddwfn, ond ar yr un pryd yn llais soniarus. Bu farw yn greulon o ifanc ac yntau yn anterth ei ddyddiau fel canwr. Fe’i magwyd ym mro Tryweryn, wrth droed yr Arennig Fawr, a bu’n un o brif unawdwyr Côr Godre’r Aran am flynyddoedd. Teithiodd fel unawdydd gyda’r côr dan arweiniad Eirian Owen, a chyda chorau eraill, i nifer o wledydd tramor, yn eu plith Yr Almaen, Denmarc, Llydaw, Nigeria, Yr Unol Daleithiau, Awstralia a’r Iseldiroedd. Roedd Alun yn gawr o ddyn o ran corffolaeth, ac yn gawr o ganwr oedd a cherddoriaeth ym mêr ei esgyrn. Dim ond un albym a recordiwyd ganddo, ac y mae Côr Godre’r Aran yn ymuno ag ef ar drac olaf yr albym honno, I’se weary of waitin’.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords