Sain Records

ANHREFN

Traciau ar hap

  1. PREGETH
  2. NID CYMRU FYDD CYMRU (HEB YR IAITH GYMRAEG)
  3. BREUDDWYDION
  4. IN THIS DIS-UNITED KINGDOM
  5. YN Y DRE 1913
  6. DERWYDDES
  7. HE-A
  8. WELSH NOT
  9. GWYNEB AR GRAIG
  10. S.O.S. OLA'R SAESON

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords