Sain Records

ANHREFN

Traciau ar hap

  1. GWYNEB AR GRAIG
  2. IN THIS DIS-UNITED KINGDOM
  3. YN Y DRE 1913
  4. NID CYMRU FYDD CYMRU (HEB YR IAITH GYMRAEG)
  5. S.O.S. OLA'R SAESON
  6. HE-A
  7. PREGETH
  8. WELSH NOT
  9. BREUDDWYDION
  10. FFARWEL I DRE CAERNARFON LON

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords