Sain Records

ANNETTE BRYN PARRI

Bywgraffiad

Ganed Annette yn Neiniolen, pentref bach yng Ngwynedd, ble mae’n dal i fyw. Wedi iddi astudio’r piano gyda Rhiannon Gabrielson o Benmaenmawr aeth ymlaen i astudio gyda Marjorie Clement yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Manceinion lle graddiodd yn 1984. Wrth gyfeilio ym Manceinion, roedd Annette yn arbenigo mewn Lieder, oratorio a’r opera, ond roedd ei diddordeb mwyaf yng nghyfansoddwyr y cyfnod Rhamantaidd. Yn bymtheng mlwydd oed, roedd Annette yn gyfeilydd swyddogol. Yn 1982 enillodd wobr Grace Williams am gyfansoddi yn Eisteddfod yr Urdd ym Mhwllheli. Yn 1983, cafodd ei gweld am y tro cyntaf ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Cymru,yn Llangefni. Enillodd y Rhuban Glas offerynnol yn Eisteddfod Genedlaethol y Rhyl yn 1985. Gwelwn Annette ar lwyfannau dros Gymru gyfan y dyddiau yma, ac yn enwedig ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Yn 1984 ymunodd a’r Adran Gerdd ym Mhrifysgol Cymru Bangor, ac ers 1984, mae Annette wedi bod yn diwtor piano i fyfyrwyr Cerddoriaeth sy’n dilyn cyrsiau B.A. a B. Cerdd ac mae’n cyfeilio i fyfyrwyr yn eu harholiadau perfformio. Mae'n cyfeilio i nifer o brif artistiaid Cymru - y byd enwog Bryn Terfel ac Aled Jones, Eirian James, Gwyn Hughes Jones, Leah Marian Jones a Rebecca Evans a llawer mwy... Mae wedi cyfrannu i nifer o gynhyrchiadau teledu fel ‘Noson Lawen’, ‘Can i Gymru’. ‘Meistroli’, a llawer mwy. Mae ei chyfansoddiadau yn cynnwys ei threfniant o ganeuon Andrew Lloyd Webber, caneuon Cymreig a melodïau amrywiol, cerddoriaeth i ffilm a cherddoriaeth ysgafn. Mae wedi gwneud ymddangosiadau mewn cyngherddau, fel perfformwraig ac fel cyfeilyddes trwy Gymru a Lloegr, yn ogystal ag yn yr Almaen, Llydaw, yr Eidal, Nigeria, Awstralia ac Hong Kong - ac ar fwrdd y QE2. Mae wedi cyfeilio yn Neuadd Albert, Llundain ar sawl achlysur, a bu Sir Andrew Lloyd Webber, Sir George Solti, Tywysog Charles a’r diweddar Dywysoges Diana ymhlith ei chynulleidfaoedd preifat.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords