Sain Records

ANWELEDIG

Bywgraffiad

Er nad yw Anweledig yn perfformio bellach, mae eu dylanwad yn treiddio i galon y sin roc Gymraeg, a’r aelodau yn rhan o nifer o fandiau eraill. Ffurfiwyd Anweledig yn 1991 yn ardal Blaenau Ffestiniog, a buont yn perfformio’n rheolaidd am rai blynyddoedd, gan ennill dilyniant sylweddol cyn cyhoeddi ei record gyntaf “Sombreros yn y glaw” yn 1998. Dywed rhai mai dyma un rheswm dros eu llwyddiant, sef i’r pwyslais cynnar fod ar berfformio’n fyw a datblygu cynulleidfa, yn hytrach na recordio. Erbyn iddyn nhw fynd i’r stiwdio yn 1998, roedden nhw eisoes wedi datblygu eu sain a’u steil arbennig eu hunain, ac yn gwybod beth oedd ganddyn nhw i’w ddweud. Mae arddull arbennig Anweledig yn gyfuniad o ddylanwadau amrywiol, yn cynnwys ska, ffync, reggae a roc, gyda phinsiad go helaeth o ddiawledigrwydd a gwreiddioldeb Stiniog. Y prif aelodau oedd: Ceri Cunnington (prif leisydd), Gai Toms (gitar a llais), Iwan ‘Oz’ Jones (gitar), Rhys Roberts (bas), Alwyn Evans (dryms), Joe Buckley (allweddell), Edwin Humphries (sacs), Barri Gwilliam (trwmped) ac Arwel Davies (trombon). Roedd parch mawr ymhlith cerddorion i Anweledig fel band byw, a buont yn rhannu llwyfan gyda Super Furry Animals, Gorky's Zygotic Mynci, Stereophonics, Catatonia, a Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr, ymhlith eraill. Discograffi: • Sombreros yn y Glaw (LP, 1998) Cae yn Nefyn (EP, 1999) CRAI CD067L • Scratchy (sengl, 2000) CRAI CD070L • Gweld y Llun (LP, 2001)Low Alpine (sengl, 2001) Byw (EP, 2004)

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords