Sain Records

AR LOG

Bywgraffiad

Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg 'Ar Log' ei ffurfio yn 1976. Dathlodd y band 9 darn ben-blwydd arian yn 2001, ac o fewn y cyfnod yma, mae nhw wedi recordio 9 albwm ar label SAIN. Er bod y naw aelod o’r band yn brysur gyda gwaith a theulu, aethant i’r Almaen yn 2001 fel rhan o’r ‘daith arian’. Taith o hel atgofion ydoedd, gan i’r aelodau gwreiddiol berfformio yn yr Almaen am y tro cyntaf yn 1976, a daeth yr Almaen yn ail gartref iddynt yn yr 80au, gan iddynt ddychwelyd yno droeon i berfformio- am gyfnodau o hyd at naw wythnos ar y tro! Yng Nghymru wedi hynny, maent wedi perfformio yn Miri Madog, Porthmadog yn ogystal â pherfformio yng Ngwyl Abermaw, Sesiwn Fawr Dolgellau a'r Eisteddfod Genedlaethol. “Ar Log is one of the most durable and best-loved Welsh folk groups. The band’s extraordinary level of musicianship, manly and sensitive… and spirited clog dancing can all be experienced on their recordings…” (Christina Roden, Music Journalist, New York)

Traciau ar hap

  1. Y DERYN PUR
  2. LLWYNGWAIR/Y GWR O GAERWYS/HOFFEDD MADOG AB OWAIN
  3. YN IACH ITI GYMRU
  4. SWYDD AMWYTHIG
  5. MYNWENT EGLWYS
  6. CWRW MELYN/Y DYN MEDDW
  7. REW-DI-RANNO/Y FACSEN FELEN
  8. CAN Y CARDI
  9. LISA FACH
  10. YMDAITH SIR FEIRIONNYDD/ADEN Y FRAN DDU

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords