Sain Records

ARFON GWILYM

Bywgraffiad

Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon stor o alawon gwerin ar ei gof, ac wrth ganu cerdd dant, mae'r geiriau a'r ysbryd yn bwysicach iddo na chadw at lythyren y rheolau! Ymddangosodd Arfon Gwilym ar record hir Tafodau Tân yn 1973, a byth ers hynny mae pobol yn cofio ei lais unigryw wrth iddo ganu Marged Fwyn Ferch Ifan. Bu’n canu ychydig tra yn y coleg, ond fuodd o erioed yn aelod o grwp. Gofynodd Huw Jones o SAIN iddo wneud CD yn y 70’au, ond wnaeth o ddim “achos do’n i ddim o ddifri yn canu adeg honno” . Mae ganddo lais delfrydol ar gyfer canu gwerin, ac er bod ei ganeuon wedi eu gwreiddio yn y traddodiad Cymreig, mae iddynt hefyd newydd-deb arbrofol, gyda chaneuon a gosodiadau cerdd dant wedi eu haddasu gan Arfon ei hun. Teimlir cariad a gwerthfawrogiad angerddol am ein hetifeddiaeth a’n hiaith yn ei ganu, tra hefyd yn edrych ymlaen i’r dyfodol at greu y Gymru Newydd. Tra’n byw ym Meifod a Llanfyllin, bu’n gweithio ar Y Cymro am 10 mlynedd ac roedd ganddo gysylltiad clos iawn ag Aelwyd Penllys. Bu hefyd yn cadw Post a siop ym Mhenybontfawr am 18 mlynedd. Treuliodd beth amser fel Ymchwilydd efo Radio Cymru yn BBC, Bangor, a'i brif waith erbyn hyn yw rheoli cwmni cyhoeddi Gwynn, sy'n arbenigo mewn cerddoriaeth werin a chlasurol.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords