Sain Records

BIG LEAVES

Bywgraffiad

Ganwyd a magwyd aelodau'r band yn y Waunfawr yn Arfon: y ddau frawd Osian a Meilyr Gwynedd (sydd bellach yn "Sibrydion"), Rhodri Sion a Kevin Tame. Ffurfiwyd y band cyntaf pan oedden nhw'n ifanc iawn, a mabwysiadu'r enw "Beganifs" ar ol y glas-enw lleol ar bobol y Waunfawr. Ymhen amser, wrth i'w harddull aeddfedu, newidiwyd hwnnw yn "Big Leaves", er iddyn nhw barhau i ganu yn Gymraeg yn bennaf. Cyhoeddwyd sawl recordiad, ac yr oedd eu defnydd o eiriau yn gosod eu caneuon ar wahan, gyda Rhodri fel prif ganwr (a Nest Roberts yn cyd-ganu am gyfnod byr), Kevin ar y bas, a Meilyr yn gitarydd blaen caboledig ac Osian ar y drymiau a'r allweddellau. Buont yn rhannu llwyfan droeon gyda'u ffrindiau yn y band Catatonia, ac yr oedd gan Cerys Matthews feddwl uchel ohonyn nhw.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords