Sain Records

BRENDA EDWARDS

Bywgraffiad

Dechreuodd Brenda ganu pan oedd yn ferch ifanc, a rhyddhawyd ei sengl gyntaf “Canu yn y Tywyllwch” ar label SAIN yn 1977. Roedd rheswm penodol am y teitl hwnnw gan ei bod yn ddall ers ei geni, ond ni adawodd i hynny ei hatal rhag dilyn ei gyrfa fel cantores, ac ni ddioddefodd erioed o hunan-dosturi. Canu gwlad ydi ei phethau ers erioed, ac mae’r steil yn amlwg wedi dylanwadu ar ei chanu hithau. Bu'n canu yn rheolaidd ar hyd a lled Cymru, gan adeiladu dilyniant mawr, a bu ei dwy CD i Sain yn llwyddiant ysgubol.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords