Sain Records

BROC MOR

Bywgraffiad

Aeth y ddau frawd Alun a Dafydd Jones i Ysgolion Bodedern a Chaergybi, gan barhau eu haddysg yn dysgu weldio ar gyfer gyrfa ym musnes eu tad. Cadw garej “Arfryn” ym Modedern fu’r tad erioed, ac ers ei ymddeoliad, mae’r brodyr wedi cymryd drosodd y busnes. Mi ddechron nhw ganu gwlad ynghanol y 70au yn Saesneg o dan yr enw “Driftwood”, gan newid i’r Gymraeg yn y 90au fel “Broc Môr”. Mae gan Alun 3 o blant a Dafydd 4. Mi fyddant yn cyfansoddi rhywfaint o’u deunydd eu hunan, ond yn dibynnu fwyaf ar waith cyfansoddwyr eraill a threfniadau o glasuron Saesneg adnabyddus. Mae’r ddau yn chwarae’r gitâr ac yn gantorion, a rhyddhawyd eu casét cyntaf i recordiau SAIN yn 1994. Wedi hynny, lledaenodd eu poblogrwydd dros y dwr i rannau eraill o Gymru. Maent yn brysur yn difyrru cynulleidfaoedd lawer gyda’u canu gwlad pwerus, y ddau yn canu’r gitâr ac yn lleisio. Maent hefyd yn ymwelwyr cyson â chadarnle Canu Gwlad Gymreig, sef De-Orllewin Cymru, gan berfformio’n flynyddol yng Ngwyl Gwlad i Mi yn Theatr Gogledd Cymru, Llandudno. Mae Broc Môr i’w clywed yn aml ar Radio Cymru ac ar amrywiaeth o raglenni S4C. Maent yn perfformio trwy Gymru mewn gigs, ac yn cymryd archebion trwy gydol y flwyddyn.

Traciau ar hap

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords