Sain Records

CABAN

Bywgraffiad

Ffurfiwyd y band ar ei ffurf bresennol yn 1999, ac mae’r aelodau yn byw yn Llanberis a Deiniolen. Mae nifer o ganeuon o'r albym "DIY", fel "Rownd dre" a "Iawn del" ymhlith caneuon mwyaf poblogaidd y sin roc diweddar. Cawsant eu henwebu am wobr Sesiwn 2000 Radio Cymru, ac mae eu caneuon yn cael eu chwarae yn aml ar yr orsaf radio honno, a Champion FM. Maent wedi ymddangos ar ‘Uned 5’ a ‘Da di Dil de’ ar S4C, ac mae cyfresi teledu yn chwarae eu caneuon yn rheolaidd. Mae eu huchafbwyntiau yn cynnwys Gwyl y Gwyniad pan wnaethant 3 gig gwallgof mewn 12 awr; yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd hefo Anweledig, ac ar lwyfan yn y Sesiwn Fawr yn 2000. Maent wedi perfformio mewn amryw o Eisteddfodau, a gwyliau Cae yn Nefyn, Car Gwyllt, Ras yr Wyddfa, Plant mewn Angen a theithiau Ysgolion gyda Radio Cymru.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords