Sain Records

CAJUNS DENBO

Bywgraffiad

Band chwe darn wedi eu sylfaenu ym Mangor ydi Cajuns Denbo, sydd wedi sefydlu eu hunan fel arlwywyr dawns Cajuns a Zydeco blaenllaw Cymru, gyda rhythmau sydd fel rheol yn gysylltiedig â De Orllewin Lousiana. Yr hyn sy’n eu gwneud nhw yn wahanol ydi’r ffaith eu bod yn perfformio’r rhan fwyaf o’u deunydd yn Gymraeg. Dechreuodd y band ganu yn Saesneg a Ffrangeg ond wrth i bethau ddatblygu, ac wrth i ddeunydd gwreiddiol gael ei ysgrifennu, daeth y Gymraeg yn fwy amlwg. Profodd i fod yn llwyddiant, felly cyfieithwyd y geiriau i’r Gymraeg. Roedd cyfuno cerddoriaeth Cajun a geiriau Cymraeg yn briodas dda, yn dod a thraddodiad dau ddiwylliant dwyieithog, gyda chymaint yn gyffredin ynghyd. Mae’r gymysgfa gerddorol yn hwyliog, fel mae unigolion sydd wedi gwylio’r band yn fyw yn ei wybod. Maen nhw wedi gwneud eu marc mewn Gwyliau dros y blynyddoedd diwethaf, gydag ymddangosiadau yn y gwyliau mwyaf, gan gynnwys Gloucester Cajun ac yn y Zydeco Festival, Crawley Folk Festival, Bury Louisiana Festival, Cork International Jazz Festival yn yr Iwerddon a’r Lorient Interceltic Festival yn Llydaw. Adref yng Nghymru, mae Cajuns Denbo yn chwarae’n gyson yn y mwyafrif o brif Wyliau, wedi ymddangos sawl tro yn y Cnapan, a nhw ydi’r unig fand erioed i orffen y noson ddwywaith yn Sesiwn Fawr Dolgellau, prif ddigwyddiad cerddorol lleol, gydag oddeutu 10,000 o bobl yn eu gwylio yn fyw yn 2000 a gafodd ei ddarlledu ar y teledu ac ar radio’r BBC. Mae’r band wedi ymddangos yn fyw ar dros ddwsin o raglenni teledu a radio, ac mae traciau oddi ar y ddwy CD yn cael eu chwarae’n gyson ar Radio Cymru. O fewn y band mae ffidil, acordion a gitâr, gyda chefnogaeth bas a drwm/triongl. Mae’r eirfa gan amlaf yn Gymraeg, gydag ychydig o Saesneg a Ffrangeg. Mae gan holl aelodau’r band gefndir cerddorol, sy’n rhoi cymysgedd gytbwys o dalent ac afiaith naturiol i’r gerddoriaeth. Maen nhw wedi recriwtio un ai fel uned neu fel unigolion i deithio gyda cherddorion Lousiana fel y bluesmen Lazy Lester a Phil Guy, act Sheryl Cormier a Balfa Toujours a Mr.”Toot Toot” ei hun, seren Zydeco Rockin’ Sidney.

Traciau ar hap

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords