Sain Records

CANTORION COLIN JONES

Bywgraffiad

Mae Colin Jones yn un o gymeriadau mawr a mwyaf dylanwadol y byd cerdd a chorawl yng Nghymru, yn enwog fel cyfeilydd, fel cyn-arweinydd Cor Meibion y Rhos, ac fel athro lleisiol. Detholodd y Cantorion sy'n dwyn ei enw o chwe sir ogleddol Cymru, a deuant at ei gilydd i ymarfer i le canolog megis Betws-y-Coed. Yn ei plith mae nifer o unawdwyr talentog, ac y mae ansawdd eu sain fel cor yn gallu bod yn brofiad rhyfeddol o bwerus ac effeithiol , fel y tystia'u recordiad ar label SAIN. Maent yn teithio'n rheolaidd i bedwar ban byd.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords