Sain Records

CRYS

Bywgraffiad

Dechreuodd Liam a Scott, brodyr o Resolfen, fand o’r enw ‘Salic Law’ pan roeddent mewn ysgol breswyl yn Henffordd ym 1976 (Belmont Abbey) gydag Alun Morgan – prif gitarydd gwreiddiol Crys. Fe wnaethant berfformio mewn nifer o gigs mewn tafarndai a chlybiau yn ardal Castell Nedd/Abertawe a chawsant lawer o gefnogaeth. Roedd y ddau yn ysgrifennu rhan fwyaf y gerddoriaeth a’r geiriau ac maen nhw’n dal i wneud hynny hyd heddiw. Daeth eu llwyddiant cyntaf yn y sin gerddoriaeth Gymraeg pan roeddent yn cefnogi band o’r enw ‘Trobwll’ yn Ystradgynlais. Fe wnaeth Gary Melville a Geraint Williams gynnig sengl i’r band pe byddent yn cadw’r gerddoriaeth ond yn rhoi geiriau Cymraeg i’r caneuon - ond dim ond Liam a Scott oedd yn siarad Cymraeg. Rhyddhawyd Cadw Symud/Lan yn y Gogledd ym 1980 ac roedd Crys ar eu ffordd - roedd hefyd yn cynnwys y chwaraewr allweddellau Verden Allen, a oedd yn arfer chwarae gyda Mott the Hoople. Fe wnaeth David Bowie ysgrifennu’r gân All The Young Dudes ar yr allweddellau y chwaraeodd Verden ar sengl Crys. Recordiwyd y gân yn stiwdio Pete King yn Abertawe, a Pete hefyd oedd y gitarydd ar sengl Lost in France Bonnie Tyler, a aeth i rif 1. Mae copi o’r sengl wedi gwerthu ar ebay am £180 ers hynny, ac mae albyms hefyd yn ymddangos yn rheolaidd ar y safle. Daeth mwy o waith radio/teledu wedi hynny (Seren 1 a 2, Sêr, Sosban, Yr Awr Fawr ayb.) a arweiniodd at sicrhau dwy ddêl recordio gyda Sain; Rhyfelwr a Tymor yr Heliwr - ac fe wnaeth y ddau ennill gwobr albwm gorau’r flwyddyn Sgrech. Tua’r adeg hon, cafodd Crys sesiwn Radio 1 ar Tommy Vance Friday Rock Show - fe wnaethant berfformio 4 cân, 2 yn Gymraeg a 2 yn Saesneg - nhw oedd y band Cymraeg cyntaf i gael sylw am gerddoriaeth iaith Gymraeg ar y sioe hon. Recordiwyd y trydydd albwm/CD gyda Fflach ym 1995 - Crys Roc Cafe. Roedd ganddynt ddilynwyr ffyddlon iawn a oedd yn galw eu hunain yn y Pendoncwyr - gair Cymraeg ‘newydd’ sydd yn awr yn ymddangos yn un o’r geiriaduron Cymraeg. Ers canol yr 80au fe arafodd pethau lawr ryw ychydig oherwydd gyrfaoedd ayb, a hefyd fe symudodd Alun Morgan i fyw i Ganada. Fodd bynnag, fe berfformiodd Crys un o hoff ganeuon Arfon Haynes Davies fel syrpreis iddo ar y rhaglen Pen-blwydd Hapus ar S4C ac fe wnaethant berfformio yng Ngwyl y Faenol ryw 3 mlynedd yn ôl ynghyd ag ymddangosiad ar y rhaglen deledu ‘Heno’ pan ddychwelodd Alun Morgan o Ganada am ychydig wythnosau. Yn ddiweddar, atgyfodwyd diddordeb yn y band yn sgil rhyddhau’r CD ‘Casgliad y Goreuon’ a’r gân newydd ‘Sgrech’ - mae Liam a Scott wedi bod ar radio Cymru (Siân Thomas, Richard Rees, C2 Kevin Davies) ac ar Wedi 7. Mae’r adfywiad wedi bod yn syndod mawr i’r band ond mae’n newyddion da gwybod bod y ffans dal i fodoli ac eisiau clywed cerddoriaeth Crys.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords