Sain Records

CYNWRIG SINGERS

Bywgraffiad

Pymtheg mlynedd oedd oes y côr cymysg o Glwyd (1966 – 1981), ond o dan arweiniad ysbrydoledig Brian Hughes, fe’i cofir fel un o brif gorau Cymru. Erys tri chasgliad o recordiadau yn brawf o safon eu canu: EMYNAU CARADOG ROBERTS: SAIN SCD 2391 CANTORION CYNWRIG 1968 – 1981: SAIN SCD 2282 (26 o draciau o ffynonellau preifat oddi ar ddarllediadau amrywiol) CAROLAU: clywir 5 carol a gyhoeddwyd gyntaf ar EP ar y casgliad “101 o GAROLAU”: SAIN SCD 2647 Ffurfiwyd y côr gan J. Brian Hughes yn 1966, a bu’n darlledu’n gyson ar Radio 3 a 4 y BBC, ar deledu a radio yng Nghymru, yn ogystal â pherfformio yn rhai o brif Wyliau Cerddorol gwledydd Prydain. Enillodd y brif wobr i gorau cymysg yn yr Eisteddfod Genedlaethol deirgwaith yn olynol (1971 – 73), ac hefyd gwobrau’r côr cymysg, prif gôr a Thlws Côr Gorau’r Wyl yng Ngwyl Gerdd Blackpool yn 1977. Un o brif nodweddion y côr oedd ei ddisgyblaeth drwyadl a’i barodrwydd i fentro ar weithiau amrywiol ac arbrofol. Ond dengys eu recordiad o emynau Caradog Roberts, a hanai, fel Brian Hughes yntau, o ardal y Rhos, eu meistrolaeth mewn maes mwy traddodiadol hefyd; yn wir, ystyrir y recordiad hwn yn un o’r recordiadau gorau a wnaed o ganu emynau erioed.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords