Sain Records

DAFYDD IWAN

Bywgraffiad

Bu Dafydd Iwan yn rheng flaen y byd canu Cymraeg ers dechrau'r 60au, a daeth i fri drwy ei ganeuon gwladgarol a'i ran yn ymgyrchoedd iaith y 60au a'r 70au. Mae'n un o sylfaenwyr Cwmni SAIN. Ganwyd Dafydd ym Mrynaman, Sir Gaerfyrddin yn un o bedwar o feibion i weinidog gyda'r Annibynwyr. Graddiodd mewn Pensaernïaeth yn 1968, ond erbyn hynny, roedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a’r byd canu wedi mynd a’i fryd. Ers 1962, bu Dafydd Iwan yn cyfansoddi a chanu ei ganeuon ar lwyfannau Cymru a gwledydd eraill. Cyhoeddodd 20 o recordiau hir, yn cynnwys 11 CD, 4 fideo a DVD o berfformiadau byw, sawl llyfr o ganeuon, a dau hunangofiant. Mae wedi cyfansoddi dros 250 o ganeuon, ac fel rheol bydd yn cyfansoddi’r geiriau a’r alaw ei hunan. Ei albym ddiweddaraf yw “Dos i Ganu” (2009), a chyhoeddodd “Goreuon Dafydd Iwan” yn 2006, un o Gryno-Ddisgiau Cymraeg mwyaf poblogaidd y ddegawd. Mae'n Gyfarwyddwr ar Gwmni Recordiau Sain, sy’n cyflogi 30 o bobol yn Llandwrog (a siop Na-Nôg yng Nghaernarfon) ac sy’n gwerthu Cryno-Ddisgiau, DVD a llyfrau i bedwar ban y byd. Yn ogystal â sefydlu Sain, bu’n sylfaenydd neu’n aelod cynnar o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Cymdeithas Tai Gwynedd, Arianrhod, Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ac Antur Waunfawr. Mae’n Gyn-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac ers 2003, mae'n Llywydd ar Blaid Cymru. Mae’n aelod er anrhydedd o Orsedd y Beirdd ar sail ei gyfraniad i ddiwylliant Cymru, ac yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgolion Bangor ac Aberystwyth, ac yn Ddoethur er anrhydedd yn y Cyfreithiau. Mae hefyd yn bregethwr cynorthwyol, ac yn Gadeirydd Partneriaeth Economaidd Gwynedd a Chyngor Cymuned Bontnewydd. Mae Dafydd yn byw gyda’i wraig Bethan a’u dau fab Caio a Celt yn Rhos-bach, Caeathro, ar gyrion tre Caernarfon; mae ganddo hefyd dri o blant hyn, sef Llion Tegai, Elliw Haf, a Telor Hedd.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords