Sain Records

DAI JONES

Bywgraffiad

DAI JONES Llais cefn gwlad ein caniadau – a llywydd llawen ein cyngherddau; rhwydwaith ei gymeriadau yw’r we wna i’r iaith barhau. A dyna Dafydd Iwan wedi crisialu cymeriad Dai Jones, Llanilar yn berffaith. Er mai fel cyflwynydd teledu ac arweinydd noson lawen y mae’r rhan fwyaf ohonom yn nabod Dai, fel canwr ar lwyfannau Cymru y daeth i amlygrwydd gyntaf. Ganwyd Dai yn Holloway yn Llundain, a phan yn dair oed, symudodd ei deulu i Langwyryfon adeg y rhyfel. Ar ôl gadael ysgol, dechreuodd weithio ar ffarm yn ogystal â chanu mewn amryw o eisteddfodau. Daeth o dan ddylanwad cerddorol Ifan Maldwyn, Machynlleth, Colin Jones y Rhos, ac Eiluned Douglas-Williams, Dolgellau. Roedd 1970 yn flwyddyn fawr iddo pan enillodd wobr Canwr y Flwyddyn yn Llangollen, a’r Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman. Daeth i’r brig hefyd yng ngwyliau Pantyfedwen, Aberteifi, Môn a Phowys. Mae’n Llywydd Anrhydeddus Cantorion Colin Jones, a’i arwr mawr oedd y baswr o Bennal, Richard Rees, a glywir yn canu deuawd gyda Dai ar y casgliad o’i oreuon ar CD. Cafodd Dai ei brofiad cyntaf o weithio ar Radio Cymru yn 1962 pan weithiodd ar y rhaglen Sêr y Siroedd. Mae wedi cyflwyno Ar Eich Cais i Radio Cymru ers blynyddoedd, ac mae wedi cyfweld dwsinau o gymeriadau ar Cefn Gwlad ers chwarter canrif. Mae’r gyfres Rasus ar S4C hefyd yn rhedeg ers 12 mlynedd, a bu’n gyflwynydd poblogaidd ar Siôn a Siân am 17 mlynedd. Mae yna 15 o Fideos ar gael o gyfres Cefn Gwlad hefyd, a lansiwyd yr ail DVD yr un pryd â’r CD Goreuon a'i lyfr newydd yn ystod y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Nid dyn i wneud un peth ar y tro mo Dai! Mae’r CD “Goreuon Dai” yn rhoi cyfle i ni fwynhau rhai o uchafbwyntiau ei yrfa fel canwr. Recordiwyd Lle treigla’r Caferi yng nghartref y ddiweddar Eiluned Douglas-Williams a’i phriod yn Nolgellau wrth i Dai a Richard Rees ymarfer ar gyfer cyngerdd yn yr Albert Hall yn 1971. Recordiad preifat o Neuadd y Philharmonic yn Lerpwl yw Sara, gyda Colin Jones yn arwain ei gôr a John Tudor Davies yn cyfeilio. Y cyfeilydd arall ar y recordiad yw Janice Ball, y ferch a gyfeiliai iddo ar raglen ‘Sion a Sian’. Ffefrynnau Dai ei hun yw’r casgliad amhrisiadwy hwn, sy’n cynnwys ugain o ganeuon fel: Rhosyn Tralî, Sul y Blodau, Yr Hen Gerddor, Croesffordd y Llan, Alwen Hoff, Myfanwy, Macushla, Gwlad y Delyn, Arafa Don a Bwthyn Bach Melyn fy Nhad.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords