Sain Records

DEWI ELLIS JONES

Bywgraffiad

Daw Dewi Ellis Jones o Lanfairpwll, Ynys Môn. Dechreuodd chwarae offerynnau taro yn gynnar yn ei oes, ar sosbenni yn nhy ei daid a’i nain, hyd nes iddo gael set o ddrymiau! Roedd mor benderfynnol o chwarae’r drymiau ac offerynnau taro nes iddo gychwyn ar wersi ffurfiol cerddorfaol gyda Dr Peter Flinn. Ers hynny, ei unig uchelgais yw bod yn offerynnwr taro. Graddiodd gyda BMus (Anrh) o Brifysgol Cymru, Bangor yn 2001 gan ddilyn gyda gradd MA mewn perfformio, a diploma LRSM, ac ef oedd y cyntaf ym Mhrifysgol Cymru i ymgymryd a gradd PhD mewn perfformio, dan law Simone Rebello a’r Dr. Pwyll ap Siôn. Mae Dewi yn gweithio fel offerynnwr taro ac unawdydd llawrydd ac yn chwarae gyda sawl cerddorfa a band, ac wedi gwneud sawl ymddangosiad fel unawdydd ar y teledu. Mae wedi dirprwyo gyda’r grwp taro enwog Backbeat Percussion Quartet ac wedi perfformio gyda nhw mewn sawl lle gan gynnwys taith gyngerdd yn y Swistir. Mae hefyd wedi ymddangos lawer gwaith fel unawdydd gwadd gyda Band Biwmares. Mae’n diwtor yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ac yn dysgu offerynnau taro ym Mhrifysgol Bangor. Mae Dewi yn gyfansoddwr brwd a dawnus; yn 2001 enillodd sawl gwobr yn cynnwys Gwobr Goffa Grace Williams am Gyfansoddi yng Ngwyl yr Urdd, a chafodd nawdd gan S4C. Ers hynny, mae ei yrfa fel perfformiwr, cyfansoddwr, tiwtor a beirniad cenedlaethol wedi mynd o nerth i nerth, ac fe’i cyfrifir fel un o brif gerddorion gwledydd Prydain yn ei faes.

Traciau ar hap

  1. BLUES FOR GILBERT
  2. TAPS IN TEMPO
  3. HAPPY HAMMERS
  4. A LITTLE PRAYER
  5. TO A WILD ROSE
  6. DANCA (CONCERTO FOR MARIMBA)
  7. VIVA VIVALDI
  8. SAUDACAO (CONCERTO FOR MARIMBA)
  9. XYLOPHONIA
  10. ZIMBA ZAMBA

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords