Sain Records

DYLAN A NEIL

Bywgraffiad

Mae partneriaeth y tad a mab Dylan a Neil Parry o'r Felinheli yn briodas arbennig o ganu gwlad Cymraeg. Dros y blynyddoedd bu Dylan yn cydganu gyda’r 'Castaways', cyn creu partneriaeth gyda Neville Jones i ffurfio 'Traed Wadin' (a ddaeth yn enwog am y gan 'Potel fach o win'). Recordiwyd dwy EP a dwy LP ar label SAIN ac am ddegawd bu’r ddau yn crwydro a chanu yn rheolaidd. Dechreuodd Dylan ganu ei hun, a chyhoeddi casét Cymraeg a Saesneg. Ymunodd Neil gyda’i dad ar ddechrau’r 90au, ac mae’r ddau yn teithio ledled y wlad ers hynny, ac maent i’w clywed yn fynych ar y radio a theledu. Ymddangosodd Dylan a Neil ymysg sêr canu gwlad y byd megis Dolly Parton, Vince Gill a Johnny Cash ar raglen y BBC ‘Country Night’ – rhaglen a ddarlledwyd trwy wledydd Prydain.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords