Sain Records

ELIN FFLUR

Bywgraffiad

ELIN FFLUR Does dim dwywaith fod Elin Fflur yn rheng flaen artistiaid roc Cymru. Wedi ennill Cân i Gymru yn 2002, mae wedi cyhoeddi nifer o recordiadau ar fwy nag un label, ac wedi datblygu i fod yn artist byw o’r radd flaenaf, gyda’i llais cryf, ei dawn gerddorol ddiamheuol a’i phersonoliaeth ddisglair. Daeth hefyd i amlygrwydd erbyn hyn fel cyflwynydd y gyfres Nodyn ar S4C. Mae Elin yn cyfansoddi llawer o’i chaneuon ei hun, ac yn gallu cyflwyno can werin draddodiadol gystal a neb. Ond pa arddull bynnag yw’r gân, mae Elin yn llwyddo i roi’r ffactor ychwanegol hwnnw ar waith, sy’n gyfuniad o lais, pryd a gwedd, a theimladrwydd carismatig. Bu’n cydweithio gyda nifer o gerddorion gwahanol, megis Caryl Parry Jones a gynhyrchodd yr albym Dim Gair, a Sion Llwyd a Deian Elfryn a gyd-gynhyrchodd yr albym a werthodd fwyaf iddi hyd yn hyn, sef Yr Harbwr Diogel, gyda’r gan-deitl o waith Arfon Wyn. Mae goreuon pob un o’i recordiau bellach ar “Goreuon Elin Fflur” , ac y mae gyrfa’r gantores benfelyn o Lanfairpwll yn mynd o nerth i nerth.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords