Sain Records

ELINOR BENNETT

Bywgraffiad

ELINOR BENNETT Magwyd Elinor Bennett, un o delynoresau mwyaf blaenllaw Cymru, yn Llanuwchllyn, a dechreuodd ymarfer ar y delyn yn unarddeg oed. Yn y Brifysgol yn Aberystwyth, astudiodd y gyfraith, cyn derbyn Ysgoloriaeth i fynychu’r Academi Gerdd Frenhinol, gyda’r telynor rhyngwladol Osian Ellis yn athro arni. Mae’n gyfarwydd a chanu’r delyn gyda gwahanol gerddorfeydd ar hyd a lled y byd a bu'n perfformio yn Japan, Awstria, America a gwledydd Ewrop droeon. Cyfansoddodd nifer o gyfansoddwyr weithiau ar gyfer Elinor yn eu plith Alun Hoddinott, Rhian Samuel, Hilary Tann a Malcolm Williamson. Crëwyd rhaglen deledu yn seiliedig ar 'Harp Scrapbook' John Metcalf yn dilyn cydweithrediad agos rhyngddo ef ag Elinor. Mae Elinor hefyd wedi golygu dau lyfr o’r enw “Living Harp”, sef gweithiau newydd gan gyfansoddwyr Cymreig. Amlygir ehangder ei diddordebau cerddorol yn ei chasgliad o recordiau SAIN gan iddi gynhyrchu casgliadau o alawon traddodiadol Cymreig a darnau clasurol, ac hefyd recordiadau llwyddiannus o ddeuawdau telyn ar y cyd gyda Meinir Heulyn. Hi oedd y gyntaf erioed i recordio trefniannau’r cyfansoddwr enwog Joseph Haydn i'r delyn. Yn ogystal â chwarae darnau traddodiadol a chlasurol ar y delyn, mae’n cyplysu ei dawn ar y tannau efo’i dawn lleisiol. Mae hefyd yn gweithio yn agos hefo myfyrwyr Prifysgol Bangor, ac yn un o sefydlwyr Canolfan Gerdd William Mathias, ac ymhlith ei disgyblion amlycaf mae Catrin Finch. Mae’n gydymaith o’r Academi Cerdd Frenhinol, ac fe'i gwnaed yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Aberystwyth am ei gwasanaeth i gerddoriaeth. Mae hefyd yn ymwneud â Chymdeithas Cymru’r Byd, ac yn briod efo Dafydd Wigley, Llywydd Anrhydeddus Plaid Cymru.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords