Sain Records

GERAINT JARMAN

Bywgraffiad

GERAINT JARMAN Ganwyd Geraint Rhys Jarman yn Ninbych ym 1950, ond symudodd y teulu i fyw i Gaerdydd pan oedd yn bedair oed. Ei ddiddordebau cynnar oedd pêl droed a roc a rôl, ac roedd gweld Bob Dylan yn perfformio yng Nghaerdydd yn 1966 yn drobwynt yn ei fywyd. Yn 1969, ffurfiodd Y Bara Menyn gyda Heather Jones a Meic Stevens. Tynnu coes bandiau’r cyfnod oedd bwriad cychwynnol y grwp, ond roeddent yn fuan iawn yn boblogaidd ac yn llenwi neuaddau ledled Cymru. Fodd bynnag, byr fu hynt y Bara ac aeth Geraint i'r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd am bedair blynedd. Roedd ei fryd ar fod yn fardd, a chyhoeddodd ddwy gyfrol, Eira Cariad (1970) a Cerddi Alfred Street (1976). Ond daeth i amlygrwydd yn niwedd y 70au a thrwy’r 80au fel un o brif gantorion-cyfansoddwyr ei gyfnod gyda’i fand Y Cynganeddwyr a chyfres o albyms arbennig iawn, wedi eu recordio yn Stiwdio Sain a’u cynhyrchu gan Simon Tassano: • Hen wlad fy nhadau • Gwesty Cymru • Fflamau’r Ddraig • Diwrnod i’r Brenin • Macsen • Enka Yn 1986, teithiodd Gymru efo Maffia Mr Huws fel rhan o "Daith y Carcharorion" ac uchafbwynt y recordiad a ddilynodd oedd teyrnged Geraint i Saunders Lewis, "Nos Da Saunders". Roedd Geraint yn ymddiddori fwyfwy mewn gwaith teledu, a ffurfiodd y Criw Byw ym 1988. Roedd y gyfres "Fideo 9" yn arloesi’r ffordd y cafodd canu roc Cymraeg ei bortreadu ar y teledu, a bu'n llwyfan pwysig i genhedlaeth newydd o grwpiau megis Datblygu, Tynal Tywyll, Ffa Coffi Pawb a'r Cyrff. Dychwelodd Jarman i berfformio’n fyw yn 1991 pan ymddangosodd yng nghyngerdd Cymdeithas yr Iaith ‘Rhyw Ddydd Un Dydd’ ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid efo 32 o grwpiau roc Cymraeg i groesawu dau aelod o Gymdeithas yr Iaith o'r carchar. Mae cyfraniad Geraint Jarman fel cyfansoddwr, bardd, perfformiwr, a chynhyrchydd teledu wedi dylanwadu’n fawr ar ddiwylliant Cymraeg cyfoes, a chydnabuwyd hyn pan gyflwynwyd iddo wobr "Cyfraniad Oes" gan Wobrau RAP BBC Cymru yn 2001. Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008, cyhoeddwyd y set-bocs helaethaf yn hanes y byd recordio Cymraeg, sef “Atgof fel Angor”, casgliad o holl waith Geraint a’r Cynganeddwyr ar 15 CD, tystiolaeth wych a pharhaol o'i gyfraniad rhyfeddol.

Traciau ar hap

  1. SIGLO AR Y SIGLEN
  2. ATGOF FEL ANGOR
  3. CERDDORFA WAG
  4. LLEIDR PENFFORDD
  5. BOURGEOIS ROC
  6. ADRA ADRA BLANT AFRADLON
  7. SEREN WIB
  8. RHEDA DY RUTHR NEFOL RAS
  9. ASYN EIRA
  10. COLLI TI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords