Sain Records

GILLIAN ELISA

Bywgraffiad

GILLIAN ELISA Ganed Gillian Elisa yng Nghaerfyrddin, a’i magu yn Llanbedr-Pont-Steffan. Ers yn ifanc, cafodd flas ar berfformio trwy gymryd rhan mewn eisteddfodau a chyngherddau ysgol, ac yn ddeunaw oed, cafodd le yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru. Yn dilyn ei pherfformiad mewn sioeau yn y Coleg, cafodd Gillian gynnig gwaith yn syth. Yn 1975, cyhoeddodd Endaf Emlyn ei fod wedi darganfod llais newydd cyffrous ar gyfer ei gynhyrchiad o’r Opera Roc “Melltith ar y Nyth” i’r BBC. Gillian Elisa oedd perchennog y llais hwnnw. Mae’n un o enwau mwyaf cyfarwydd y byd adloniant yng Nghymru. Ers deng mlynedd ar hugain, bu’n ymddangos yn rheolaidd ar deledu, ar ffilm ac ar lwyfan fel actores, comediwraig a chantores, yn Gymraeg a Saesneg. Mae ei hynni a’i chreadigrwydd fel artist yn ddiarhebol, ac y mae ganddi brosiect newydd ar y gweill o hyd. Er llawned ei dyddiadur fel actores, mae’r gantores yn mynnu dod i’r blaen, ac mae wedi cyhoeddi dau albwm ar label SAIN.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords