Sain Records

GLANAETHWY SCHOOL CHOIR

Traciau ar hap

  1. Y GWIR
  2. DWISHIO CADW HWN
  3. EIRLYSIAU
  4. SWING LOW
  5. I GYFEILLGARWCH (GARNEDD EINION)
  6. DWED WRTHYM PAM
  7. ADIEMUS
  8. YMA O HYD
  9. DALLA NHW!
  10. TONY AC ALOMA (MEDLI - DIOLCH I TI/RHYWBETH BACH I'W DDWEUD)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords