Sain Records

GWENAN GIBBARD

Bywgraffiad

GWENAN GIBBARD Mae Gwenan yn ffigwr adnabyddus ar lwyfannau Cymru ers blynyddoedd, fel telynores ac fel datgeinydd a chyfeilydd cerdd dant. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn canu a cherddoriaeth draddodiadol yn ogystal a chlasurol. Wedi graddio mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru Bangor a chwblhau gradd feistr mewn perfformio ac ymchwil ym maes cerddoriaeth Cymru, aeth ymlaen i astudio’r delyn yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Wedi gyrfa academaidd ddisglair, dychwelodd i’w hardal enedigol, ac y mae bellach yn aelod allweddol o staff cwmni Sain, yn arbenigo mewn hyrwyddo catalog Sain ar gyfer trwyddedu i bedwar ban byd, a chreu cerddoriaeth llyfrgell Gymreig. Bu’n enillydd ym mhrif gystadlaethau telyn a chanu'r Eisteddfod Genedlaethol, Yr Wyl Gerdd Dant a’r Wyl Ban Geltaidd yn Iwerddon, a bu’n cynrychioli Cymru mewn gwyliau megis Y Gyngres Geltaidd, Gwyl Gyd-Geltaidd Lorient yn Llydaw ac, yn fwyaf diweddar, Cyngres Delynau’r Byd yn Nulyn. Mae wedi cyhoeddi dwy albym ar label Sain, sydd wedi derbyn ymateb brwd gan adolygwyr rhyngwladol, ac y mae’n gwneud enw iddi ei hun fel perfformwraig, yn canu i’w chyfeiliant telyn ei hun, neu gydag offerynwyr eraill.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords