Sain Records

HOGIA’R BONC

Bywgraffiad

Mae’r deuddeg aelod o Hogia’r Bonc hefyd yn aelodau o Gôr y Penrhyn, ac yn griw o ffrindiau o ardal Dyffryn Ogwen. Dechreuodd yr Hogia gynnal nosweithiau amrywiol i gyfeiliant gitâr acwstig a gitâr fas mewn capeli, tafarnau, mewn cartrefi’r henoed a neuaddau’r ardal. Maent yn gefnogol iawn i elusennau lleol, ac wedi cyfrannu at apêl Charlotte Speddy ar sawl achlysur.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords