Sain Records

HOGIA’R MYNYDD

Bywgraffiad

Sefydlwyd y parti hwn ynghanol yr 80au, a chanu Noson Lawen yw eu rhaglen, gyda digrifwr, unawdau, unawdydd acordion a pharti canu ‘Pwy sa’n Meddwl’, sydd wedi cyhoeddi cryno-ddisg hynod o boblogaidd ar label SAIN. Does ryfedd bod galw am eu gwasanaeth ar hyd a lled Gogledd Cymru, a mawr fu eu cyfraniad i sawl mudiad ac achos teilwng. Mae un-ar-bymtheg o aelodau yn y parti, a byddant yn ymarfer yn Neuadd Mynytho, adeilad a gafodd ei anfarwoli yn englyn enwog R. Williams Parry. Byddai’r aelodau i gyd yn tystio mai i’w harweinydd Carys Jones a’u Cyfeilydd Gwenda Williams y mae’r diolch am eu llwyddiant. Mae gwreiddiau’r ddwy yn ddwfn yn naear ardal Mynytho, â’u brwdfrydedd a’u doniau cerddorol yw’r ysbrydoliaeth y tu ôl i Hogia'r Mynydd.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords