Sain Records

HOGIA’R WYDDFA

Bywgraffiad

Arwel Jones, Elwyn Wilson Jones, Richard Morris, Myrddin Owen a Vivian Williams. Dyma enwau’r pump a ffurfiodd y parti canu mwyaf llwyddiannus yn hanes canu poblogaidd Cymraeg. Erbyn hyn, mae’n drist cofnodi fod Dic Morris wedi’n gadael, ond mae’r amryddawn Annette Bryn Parri wedi cymryd ei le wrth y piano, ac y mae’r hogia’n dal i ganu, ac yn dal i ddifyrru cynulleidfaoedd led-led Cymru. Dechrau fel triawd wnaethon nhw, Elwyn y baswr, Arwel y top tenor a Myrddin a’r llais fel mêl, a hynny yn y 60au cynnar. Daeth Dic yn fuan i roi ei stamp ei hun ar y sain gyda’i gyfeiliant piano unigryw, a Vivs i ychwanegu’r gitar. O dipyn i beth, daethant yn enwog am roi rhai o berlau barddoniaeth Gymraeg ar alawon newydd – Eifionydd a Tylluanod Williams Parry, Aberdaron Cynan a’r Ferch ar y Cei yn Rio gan y bardd o Ryd-ddu, ac yna cerddi newydd gan feirdd lleol megis Rol Williams. Roedd Llanberis yn gefndir ac yn angor i bopeth, a doedd yr un cyngerdd yn gyflawn heb y folawd i “bentre bach Llanbêr”. Ac yn ddiweddarach, doedd yr un cyngerdd yn gorffen heb yr anthem o waith Glyn Roberts a Dic Morris Safwn yn y Bwlch. Cyfrinach fawr eu llwyddiant oedd y cyfuniad rhwng y dwys a’r digri, rhwng emosiwn cerdd Abiah Roderick Tecel ar un llaw, neges wladgarol ysgytwol Safwn ar y llaw arall, a rhwng y ddwy ffraethineb Tatws trwy crwyn ac anwyldeb baledi megis Bysus bach y wlad, ynghyd â sgetsus chwerthin-llond-bol. Roedd y cyfuniad yma o chwarae’r ffwl un funud, a chanu o ddifri y munud nesa yn nodweddiadol o adloniant Cymraeg canol yr 20fed ganrif, fel y tystiai Hogia Llandegai o Wynedd a Bois y Frenni a’r Ferwig o Ddyfed. Ond am eu canu y cofir amdanynt yn bennaf – cyfuniad melys o leisiau yn rhoi lliw a blas ar eiriau hen a newydd, a’r ddawn i dynnu dagrau o lawenydd ac o hiraeth drwy eu canu.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords