Sain Records

HUW TREGELLES WILLIAMS

Bywgraffiad

Graddiodd Huw Tregelles Williams gydag anrhydedd dosbarth cyntaf ac yna fel Meistr yn y Celfyddydau o Brifysgol Cymru. Daeth yn Bennaeth Cerdd y BBC yn 1986, ac yn Gyfarwyddwr cyntaf Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn 1992. Yn Gymrawd Coleg Cerdd a Drama Cymru, teithiodd fel datgeinydd organ i Awstralia, yr UDA a Sgandinafia. Bu’n feirniad yn Rownd Derfynol Cystadlaethau y BBC ac Audi i gerddorion ifanc Eisteddfodau Llangollen a’r Genedlaethol. Yn 1998, derbyniodd Huw Tregelles Williams O.B.E am ei wasanaeth i gerddoriaeth. Ar ei recordiad i SAIN, mae'n chwarae organ enwog capel y Tabernacl, Treforys.

Traciau ar hap

  1. OVERTURE: POET AND PEASANT
  2. SONATA NO. 6 IN D
  3. FANTASIA AND FUGUE IN G
  4. IMPERIAL MARCH
  5. A TRUMPET MINUET
  6. BELL RONDO
  7. FANTASIA ON TWRGWYN
  8. FOLK TUNE AND SCHERZO
  9. ANDANTE IN D FLAT

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords