Sain Records

IRIS WILLIAMS

Bywgraffiad

Aeth nifer o flynyddoedd heibio ers i’r ferch ifanc o Donyrefail recordio ar label Cambrian. Pan beidiodd y cwmni hwnnw, prynodd SAIN yr holl dapiau, gan gynnwys caneuon cynnar Iris Williams. Yn ddiweddar, efo’r offer technolegol digidol, gwellwyd safon yr hen dapiau, a chyhoeddwyd Cryno-ddisg newydd Iris Williams. Erbyn hyn, mae Iris yn byw yn Efrog Newydd ac mae'n dal i berfformio led-led y byd ac ar y QE2. Mae’n parhau i ddod adre i Gymru i berfformio, ac yn falch o’i Chymreictod a’r ffaith ei bod yn cynnwys caneuon Cymraeg ar lwyfannau cabaret America.

Traciau ar hap

  1. TRA BYDDO DWR
  2. ANODD I'W WNEUD YW DWEUD FFARWEL
  3. MI FUM YN CARU
  4. Y GOG LWYDLAS
  5. SOMETIMES I FEEL
  6. ALL MY TRIALS
  7. POVERTY (O DEUED BOB CRISTION)
  8. DOED A DDEL
  9. CHRISTMAS SPIRITUAL
  10. THE VIRGIN MARY

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords