Sain Records

LEAH OWEN

Bywgraffiad

“… un o’r lleisiau hyfrytaf a recordiwyd gennym erioed” oedd geiriau Dafydd Iwan yn ei froliant i Leah Owen ar ei chasgliad o ffefrynnau. Recordiodd Leah, sy’n enedigol o Fôn, ond sy’n byw bellach yn ardal Dinbych, saith record hir gyda SAIN. Chwarter canrif wedi cyhoeddi'r gyntaf yn 1976, dyma gyhoeddi casgliad o'r traciau gorau ar un CD fendigedig. Mae’n cwmpasu arddull amrywiol ac eang Leah – o gerdd dant i ganu gwerin ac o ganu Affricanaidd i gyfansoddiadau mwy cyfoes a chyfansoddiadau gwreiddiol. Gwelir priodas hapus ar fwy nag un wedd yn rhai o’r caneuon, gan mai Leah ei hun sydd wedi cyfansoddi’r alawon, a’i gwr, Eifion Lloyd Jones ydi awdur y geiriau.

Traciau ar hap

  1. GWYN DY FYD
  2. AR Y TEILS
  3. SI HEI LWLI
  4. UNWAITH ETO I TI
  5. DDOI DI DEI?
  6. YR ARWR
  7. MIL HARDDACH WYT
  8. COCH YDI'R GWAED
  9. DEIO'R GLYN
  10. HOGAN O FON

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords