Sain Records

LEILA MEGANE

Bywgraffiad

Yn gantores adnabyddus yn ystod 20au a 30au’r ugeinfed ganrif, enw bedydd Leila Megane oedd Margaret Jones, merch o Fethesda, a fagwyd ym Mhwllheli. Yn 1910, yn fuan wedi iddi ddechrau derbyn gwersi lleisiol, enillodd gystadleuaeth mezzo-soprano Eisteddfod Môn a Phrifwyl Bae Colwyn. Dyna oedd dechrau ei thaith fel cantores broffesiynol a ymddangosodd ar lwyfannau mwyaf y byd operatig. Priododd T.Osborne Jones o Ysbyty Ifan, a symudodd y ddau i Gaernarfon cyn mynd i Lundain a dychwelyd i Gymru ar doriad yr Ail Ryfel Byd. Roedd ganddi lais mezzo-soprano anhygoel a datblygodd i fod yn gantores broffesiynol o'r radd flaenaf. Roedd y neuaddau operatig, y pafiliynau a’r capeli bob amser yn orlawn i’w chyngherddau. Torrwyd ei gyrfa broffesiynol yn fyr gan y rhyfel, a dychwelodd i Gymru i orffen ei dyddiau mewn dinodedd cymharol. Ond erys y cof gwerin am lais a phersonoliaeth lwyfan nad oedd eu tebyg, a thrysorwyd llawer o'r hud hwnnw ar yr hen recordiau hyn.

Traciau ar hap

  1. THE SWIMMER (SEA PICTURES NO. 5)
  2. AR HYD Y NOS
  3. SABBATH MORNING AT SEA (SEA PICTURES NO. 3)
  4. PISTYLL Y LLAN
  5. 'TWAS IN THE MERRY MONTH OF MAY
  6. Y BWTHYN BACH TO GWELLT (CRYCH ELEN)
  7. WHERE CORALS LIE (SEA PICTURES NO. 4)
  8. AMOR, VIENS AIDER
  9. CYMRU ANNWYL
  10. O REST IN THE LORD

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords