Sain Records

LEILA MEGANE

Bywgraffiad

Yn gantores adnabyddus yn ystod 20au a 30au’r ugeinfed ganrif, enw bedydd Leila Megane oedd Margaret Jones, merch o Fethesda, a fagwyd ym Mhwllheli. Yn 1910, yn fuan wedi iddi ddechrau derbyn gwersi lleisiol, enillodd gystadleuaeth mezzo-soprano Eisteddfod Môn a Phrifwyl Bae Colwyn. Dyna oedd dechrau ei thaith fel cantores broffesiynol a ymddangosodd ar lwyfannau mwyaf y byd operatig. Priododd T.Osborne Jones o Ysbyty Ifan, a symudodd y ddau i Gaernarfon cyn mynd i Lundain a dychwelyd i Gymru ar doriad yr Ail Ryfel Byd. Roedd ganddi lais mezzo-soprano anhygoel a datblygodd i fod yn gantores broffesiynol o'r radd flaenaf. Roedd y neuaddau operatig, y pafiliynau a’r capeli bob amser yn orlawn i’w chyngherddau. Torrwyd ei gyrfa broffesiynol yn fyr gan y rhyfel, a dychwelodd i Gymru i orffen ei dyddiau mewn dinodedd cymharol. Ond erys y cof gwerin am lais a phersonoliaeth lwyfan nad oedd eu tebyg, a thrysorwyd llawer o'r hud hwnnw ar yr hen recordiau hyn.

Traciau ar hap

  1. THE SWIMMER (SEA PICTURES NO. 5)
  2. SABBATH MORNING AT SEA (SEA PICTURES NO. 3)
  3. WHERE CORALS LIE (SEA PICTURES NO. 4)
  4. Y BWTHYN BACH TO GWELLT (CRYCH ELEN)
  5. PISTYLL Y LLAN
  6. 'TWAS IN THE MERRY MONTH OF MAY
  7. PISTYLL Y LLAN
  8. AMOR, VIENS AIDER
  9. O REST IN THE LORD
  10. CYMRU ANNWYL

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords