Sain Records

MAFFIA MR HUWS

Bywgraffiad

Bu Bethesda yn ganolbwynt bywiog i'r sin roc Gymraeg am flynyddoedd, a chyrhaeddodd hynny uchafbwynt yn yr 1980au gyda dyfodiad Maffia Mr. Huws, y ddau frawd Sion a Gwyn Jones, y canwr Hefin Huws, a Deiniol Huws. Cymerwyd lle Hefin yn ddiweddarach gan Neil Williams. Buont yn cydweithio llawer gyda'r diweddar Les Morrison, ac yn fawr eu dylanwad ar Gruff Rhys, y Super Furries. Bu Gwyn a Sion yn aelodau o Anhrefn a nifer o fandiau eraill, a Gwyn sy'n rhedeg Stiwdio Bos, Llanerfyl gyda't gymar Sian James. Cyhoeddwyd eu traciau gorau ar 'Croniclau'r Bwthyn' (SAIN SCD 2553).

Traciau ar hap

  1. YR ADDEWID
  2. HALEN AR Y BRIW
  3. GITAR YN Y TO
  4. ENW AR Y DRWS
  5. DAN NI'M YN RHAN
  6. FFRINDIA (2)
  7. RHYWLE HENO
  8. FFORDD OSGOI DRWY'R COED
  9. CIGFRAN
  10. HYSBYSEBION

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords