Sain Records

MARGARET WILLIAMS

Bywgraffiad

Cantores fythwyrdd yn enedigol o Frynsiencyn, Môn yw Margaret Williams sy’n adnabyddus fel unawdydd mewn sawl maes. Mae'n enwog am ei chyfresi o ganeuon amrywiol ar y teledu, ac fel actores amryddawn. Yn sicr, mae'n un o enwau mawr y byd adloniant Cymraeg a Chymreig, a'i gyrfa wedi cwmpasu canu clasurol ac opera, canu gwerin a cherdd dant, canu poblogaidd a sioeau cerdd, yn ogystal a rhaglenni teledu a phantomeim. Bu'n unawdydd ar daith ac ar record gyda sawl cor enwog, a chlywir goreuon ei recordiadau ar SAIN SCD 2101.

Traciau ar hap

  1. PAN FO'R NOS YN HIR
  2. PLAISIR D'AMOUR
  3. CERDD YR HEN CHWARELWR (LLANOFER)
  4. CAN WINI
  5. DIM OND SERCH
  6. BORE A WAWRIODD
  7. PISTYLL Y LLAN
  8. O'R FAN ACW
  9. GWYN EIN BYD
  10. HEN GEILIOG Y GWYNT

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords