Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. CAN MERTHYR
  2. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  3. ABC 123 (PEN RHAW)
  4. NADOLIG YW (SEIONT)
  5. AR FORE DYDD NADOLIG
  6. ABC 123 (PEN RHAW)
  7. DETHOLIAD O AWDL 'Y GWLADWR' (GELLIWIG)
  8. LLEUEN LANDEG
  9. DACW DADI'N MYND I'R FFAIR
  10. SERENAD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords