Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. HENGOED (CENWCH I'R ARGLWYDD)
  2. YR ASYN A FU FARW
  3. CAINC YR ARADWR
  4. TRYWERYN (LLWYN HUDOL)
  5. DACW DADI'N MYND I'R FFAIR
  6. CAN MERTHYR
  7. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  8. AR FORE DYDD NADOLIG
  9. NADOLIG YW (SEIONT)
  10. DETHOLIAD O 'Y GWLADWR' (GELLIWIG)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords