Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. AR FORE DYDD NADOLIG
  2. ABC 123 (PEN RHAW)
  3. CYN OER'IR GWAED
  4. NADOLIG YW (SEIONT)
  5. DACW DADI'N MYND I'R FFAIR
  6. ADRE'N OL
  7. CAN Y BUGEILIAID
  8. TRYWERYN (LLWYN HUDOL)
  9. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  10. SERENAD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords