Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. YR ASYN A FU FARW
  2. ABC 123 (PEN RHAW)
  3. Y GWYDD
  4. CAN Y BUGEILIAID
  5. HENGOED (CENWCH I'R ARGLWYDD)
  6. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  7. DETHOLIAD O 'Y GWLADWR' (GELLIWIG)
  8. SERENAD
  9. NADOLIG YW (SEIONT)
  10. FFARWEL I BLWY LLANGOWER

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords