Sain Records

MEIC STEVENS

Bywgraffiad

MEIC STEVENS Mae Meic Stevens, sy’n endigol o Solfach, Sir Benfro, yn un o ffigyrau canolog y byd canu cyfoes Cymraeg, fel cyfansoddwr, gitarydd a chanwr, a hynny ers pedwar degawd. Er gwaetha'i wendidau fel perfformiwr cyhoeddus – o safbwynt ei agwedd yn hytrach na’i allu - mae'r gynulleidfa yn maddau'r cyfan iddo, ac yn dal i heidio i wrando arno, gan wybod y gall perfformiad gan Meic fod yn brofiad bythgofiadwy, yn waith o athrylith. Mae’n dipyn o enigma, a hynny rhywsut yn ychwanegu at ei apêl, a hwnnw’n apêl i sawl cenhedlaeth. Fel gitarydd a chyfansoddwr a threfnydd cerddorol, gwyr yn union pa fath o effaith y dymuna ei gael wrth recordio, ac fel arlunydd o ran hyfforddiant, mae bob amser yn ofalus gyda delwedd y clawr, - ac yn aml yn eu cynllunio ei hunan. Fel cyfansoddwr geiriau, er mai yn Saesneg y cyfansoddodd lawer o'i gampweithiau a chael eraill i'w cyfieithu, mae hefyd yn cyfansoddi yn Gymraeg, a bron wedi dyfeisio ei reolau gramadeg ei hun, ac yn sicr wedi rhoi inni rai o ganeuon mwyaf cofiadwy ein cyfnod. Mae'n byw ar hyn o bryd yn Vancouver, ond yn bwriadu dychwelyd i Gymru'n rheolaidd i berfformio. Cyhoeddodd recordiau ar amryw o labeli, ond bellach mae’r rhan fwyaf o’i ganeuon i’w clywed ar label SAIN, diolch yn bennaf i’r casgliad “Disgwyl rhywbeth gwell i ddod”, sef casgliad o 57 o’i ganeuon cynnar a gyhoeddwyd fel pecyn 3CD, yn 2002. Bwriedir creu set bocs o'i holl albyms yn y dyfodol agos.

Traciau ar hap

  1. MYFI YW'R DECHREUAD
  2. ADENYDD ICARUS
  3. MYND I LACA LI
  4. YR INCREDIBYL SEICEDELIC SILISEIBYN TRIP I GRYMYCH
  5. CAN MAMGU
  6. Y FO
  7. LAWR AR Y CEI
  8. NID Y FI MISTAR M.P.
  9. BOUND FOR THE BALTIC SEA
  10. DIGON O LE

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords