Sain Records

MEIC STEVENS

Bywgraffiad

MEIC STEVENS Mae Meic Stevens, sy’n endigol o Solfach, Sir Benfro, yn un o ffigyrau canolog y byd canu cyfoes Cymraeg, fel cyfansoddwr, gitarydd a chanwr, a hynny ers pedwar degawd. Er gwaetha'i wendidau fel perfformiwr cyhoeddus – o safbwynt ei agwedd yn hytrach na’i allu - mae'r gynulleidfa yn maddau'r cyfan iddo, ac yn dal i heidio i wrando arno, gan wybod y gall perfformiad gan Meic fod yn brofiad bythgofiadwy, yn waith o athrylith. Mae’n dipyn o enigma, a hynny rhywsut yn ychwanegu at ei apêl, a hwnnw’n apêl i sawl cenhedlaeth. Fel gitarydd a chyfansoddwr a threfnydd cerddorol, gwyr yn union pa fath o effaith y dymuna ei gael wrth recordio, ac fel arlunydd o ran hyfforddiant, mae bob amser yn ofalus gyda delwedd y clawr, - ac yn aml yn eu cynllunio ei hunan. Fel cyfansoddwr geiriau, er mai yn Saesneg y cyfansoddodd lawer o'i gampweithiau a chael eraill i'w cyfieithu, mae hefyd yn cyfansoddi yn Gymraeg, a bron wedi dyfeisio ei reolau gramadeg ei hun, ac yn sicr wedi rhoi inni rai o ganeuon mwyaf cofiadwy ein cyfnod. Mae'n byw ar hyn o bryd yn Vancouver, ond yn bwriadu dychwelyd i Gymru'n rheolaidd i berfformio. Cyhoeddodd recordiau ar amryw o labeli, ond bellach mae’r rhan fwyaf o’i ganeuon i’w clywed ar label SAIN, diolch yn bennaf i’r casgliad “Disgwyl rhywbeth gwell i ddod”, sef casgliad o 57 o’i ganeuon cynnar a gyhoeddwyd fel pecyn 3CD, yn 2002. Bwriedir creu set bocs o'i holl albyms yn y dyfodol agos.

Traciau ar hap

  1. DIM OND CYSGODION
  2. RUE ST MICHEL
  3. NOSON OER NADOLIG
  4. MWG
  5. TAN NEU HAF
  6. DIC PENDERYN
  7. DAETH NEB YN OL
  8. BRENIN Y BOP
  9. GWELY GWAG
  10. MORRISON'S JIG

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords