Sain Records

MENAI MUSIC FESTIVAL

Traciau ar hap

  1. TRA BYDDO YR HELWYR YN HELA - UNAWD SYR HYWEL
  2. YN ENW HARRI DDEWR O LOEGR BELL
  3. MAE'R HAUL YN CODI DROS Y BRYN (CYTGAN YR HELWYR)
  4. CHWIBIANU RHYDDION ODLAU - Y CAETHION
  5. HYWEL BE TI'N GEISIO YMA - DEUAWD HYWEL A BLODWEN
  6. O GARTREF YR ERYR Y DAETHOM EIN DAU - DEUAWD HYWEL A BLODWEN
  7. CENAD FY ARGLWYDDES ODDI WRTH DYWYSOG CYMRU - ADRODDGAN NEGESYDD
  8. MAE SWN RHYFEL YN Y GWYNT (CYTGAN Y MILWR)
  9. BREUDDWYDIAIS I NEITHIWR DDIWETHAF - ARGLWYDDES MAELOR
  10. TAENWN FLODAU AR Y GALON

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords