Sain Records

MEREDYDD EVANS

Bywgraffiad

Ganwyd Meredydd Evans yn Llanegryn, Sir Feirionnydd, a’i fagu yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog. Mae’n byw bellach yng Nghwm Ystwyth gyda’i briod, y gantores Phyllis Kinney. Gellir dweud amdano fod tair merch wedi dylanwadu arno’n gerddorol. Tra’n fyfyriwr yng Ngholeg Bangor daeth o dan ddylanwad cerddorol Mrs Enid Parry, gan gael blas ar gefndir a hanes caneuon gwerin. Roedd canu i’w glywed ar ei aelwyd gartref hefyd, gan fod ei fam yn canu’n gyson â chanddi stôr o alawon ar ei chof. A chyfarfu â Phyllis Kinney tra roedd yn darlithio yn yr Unol Daleithau yn y 50au. Cydnabyddir Merêd bellach fel prif ladmerydd y byd canu gwerin Cymraeg, a mawr fu ei ddylanwad ar sawl cenhedlaeth o gantorion ac offerynwyr yng Nghymru a thu hwnt. Cyhoeddodd sawl cyfrol a chasgliadau o ganeuon gwerin, gan amlaf ar y cyd gyda’i briod. Er na chanodd gân werin mewn cystadleuaeth eisteddfodol erioed, bu’n amlwg fel canwr a beirniad ers dros hanner canrif, a sefydlodd Driawd y Coleg ym Mangor, gyda’i gyd-fyfyrwyr Cledwyn Jones a’r diweddar Robin Williams, a ddaeth i amlygrwydd drwy raglenni Sam Jones, BBC Bangor. Erbyn y70au, roedd wedi dechrau cyflwyno a chynhyrchu rhaglenni radio a theledu, a daeth yn Bennaeth Adran Rhaglenni Ysgafn y BBC, gan fod yn gyfrifol am roi ei gytundeb proffesiynol cyntaf i Ryan Davies, ac am nifer o gyfresi teledu poblogaidd. Wedi gadael y BBC, dychwelodd i’r byd academaidd, ac ymdaflu i nifer o ymgyrchoedd yr iaith, yn enwedig yr ymgyrch i sefydlu Sianel Deledu Gymraeg a’r Coleg Ffederal Cymraeg. Cyhoeddodd ei record gyntaf fel canwr gwerin yn 1954 ar label “Folkways” yn America, ac fe’i dewiswyd fel un o ddwsin o recordiau canu gwerin gorau’r flwyddyn honno. Yng nghylchgrawn The Gramophone yn nechrau’r 60au, rhestrwyd un arall ymhlith y chwe record orau ym maes cerddoriaeth ysgafn. Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 rhyddhawyd CD dwbl o’i ganeuon. Mae’n cynnwys traciau oddi ar record hir gyntaf Sain sef “Canu’r Werin” a gyhoeddwyd yn 1972, yn ogystal â’r albym o ganeuon di-gyfeiliant “Merêd” a gyhoeddwyd gan Sain yn 1986. Daw nifer o draciau oddi ar recordiad a wnaed yn 1962 gan Delysé dan yr enw “A Concert of Welsh Songs”, gyda Phyllis Kinney, Wythawd Tryfan dan arweiniad Cledwyn Jones, y delynores o Rwsia Maria Korchinska, a Cherddorfa o Lundain. Daw’r casgliad i ben gyda dau drac oddi ar record fer a recordiwyd ar label Dryw yn y 60au. Adolygiad o “Living Tradition”, Rhifyn 65 Merêd – Caneuon Gwerin SAIN SCD2414 ‘Dr Meredydd Evans got sucked into the Welsh language revival spearheaded by SAIN in the 1970’s, sitting oddly alongside Welsh rock and roll, protest song and plain pop as well as revival folk. However, he always gave the impression the songs were the most important thing to him. It was a measure of his eminence when the title album in his box set first came out in 1977; it defied the label’s Welsh only rule* and included an English translation. This is repeated here, the song notes by Roy Saer from the Welsh Folk Museum have been turned into an informative booklet, which has a typeface that makes lyrics and translations far more accessible than they were in the worthy, but cramped, insert of twenty five years ago. The second CD includes Evans other recorded work form various albums, including what must be a very rare one of a concert released back in 1962*. As is often the case with unaccompanied ballad singers, the CD format brings out the best in their recordings. Evans is recorded as a relatively young man at the height of his singing powers, contrasting him with many of the English and Scottish source singers. In many ways, Meredydd Evans was the Hamish Henderson of Welsh music, certainly in the academic field. With fifty tracks here it is possible to trace the different traditions of Welsh folk song : from the lyrical, more melodic song originally composed in the Welsh language – ‘Ar lan y Môr’ and ‘Myn Mair’, to Welsh translations of English language songs*, and songs in Welsh but aping the English broadside tradition*, which were often produced by printing shops near the border who saw a ready market in both languages. A review of an entire folk culture. Fasciniating stuff.’ Bob Hogan *y gosodiadau hyn i’w cymryd gyda phinsiad o halen!

Traciau ar hap

  1. ADAR MAN Y MYNYDD
  2. LLIW GWYN RHOSYN YR HAF
  3. BWTHYN NAIN
  4. Y GLOMAN
  5. MORIO
  6. MYN MAIR
  7. PE CAWN I HON
  8. DACW NGHARIAD I LAWR YN Y BERLLAN
  9. Y DERYN DU SY'N RHODIO'R GWLEDYDD
  10. SYNNWYR SOLOMON

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords